Category

Nieuws

Terugblik 2022, vooruitblik 2023!

Woensdag 11 januari vond de nieuwjaarsreceptie van NV Zeedijk plaats. Het feestelijke gebeuren speelde zich af in cultureel centrum Kanaal 40, aan de Oudebrugsteeg. Samen met genodigden toastten directeur Janny Alberts en haar team op het nieuwe jaar.

Janny Alberts blikt in haar speech terug op de tijd na coronatijd, waar NV Zeedijk nu staat en hoe NV Zeedijk de toekomst in gaat.

 

Stadgenoten! Vrienden van de NV!

We zijn blij hier weer te staan, voor het eerst weer op een nieuwjaarsreceptie na de coronatijd. En kijk vooral eens waar we zijn. Deze locatie, Kanaal 40, is pure winst op vele vlakken. Het is een aanwinst voor alles waar Amsterdam voor stond en weer voor gaat staan.

Wij hebben elkaar voor het behalen van successen vaak harder nodig dan we denken. In het besef dat we niet kunnen overleven zonder samen te werken, zoals Aristoteles ons leert. Zo heb ik geleerd van de dynamiek die post-corona is ontstaan. Vallen en opstaan. Maar met zoveel trots op wat we samen kunnen bereiken door elkaars eigenheid en uniekheid te accepteren. Zo wil ik graag met jullie het nieuwe jaar in.

In het nieuwe jaar werken we verder aan een wat mij betreft een nieuwe stad. Een nieuwe stad omdat we door de jaren heen kwijt zijn geraakt wat we al hadden: de tolerantie, acceptatie en emancipatie. Dat is hard nodig: we kijken door onze eigen straten met een mengeling van afschuw en desoriëntatie: we zien dezelfde winkels, dezelfde kleren, dezelfde hoofden. We zijn beland in ons eigen 1984 en lopen massaal achter de grote leider Uniformiteit aan. Uit de maat lopen wordt niet getolereerd, goedkoop vertier lijkt de norm en verworven vrijheden – eigenheid, identiteit, seksualiteit – staan onder druk.

Niet langer. Niet in mijn stad, niet in onze stad!

De nieuwe stad is JONG!

Daarin is ruimte voor iedereen en mag je zijn wie je wilt zijn. Daarin is ruimte voor het verwezenlijken van idealen, zeker ook bij de nieuwe, jonge generatie: voor nieuw soort activisme.

Dat nieuw soort activisme heeft dan misschien geen Afghaanse jas aan of een steen in de hand, het heeft dezelfde bezieling en wordt nu gedreven door ondernemerschap, creativiteit en met een sociaal hart voor stad en buurt.

De nieuwe stad toont kracht en weerbaarheid, verovert opnieuw de poorten, zoals we hebben laten zien hier aan de toegangspoort van het Wallengebied. We hebben deze locatie veroverd op het niemandsland, op de uniformiteit. En we voelen opnieuw de ruimte voor creativiteit, inclusiviteit en eigenheid.

En zoals we willen laten zien met een blik op de toekomst:

– We werken aan meer ateliers in het Blaauwlakenblok

– We hebben gaan nog harder vechten voor betaalbare woningen om ook jongeren en starters in de buurt te houden

– We creëren meer sociale hangplekken, zoals -mijn droom- een zittrap vanaf de beurs naar het water, zoals ook bedoeld door Berlage.

– En we zien spin-offs ontstaan in creativiteit zoals Kanaal 40 media en Red Light Radio voor de buurt.

‘Wonen is geen gunst!’ staat er op het perron van station Nieuwmarkt. Een tekst uit vervlogen tijden, maar nog altijd relevant. Juist ook met het opkopen van panden om de diversiteit en de kleur terug te geven aan de stad merken we steeds meer het belang van wonen in de buurt, van voorzieningen en faciliteiten om de buurt leefbaar te houden. Om de buurt terug te veroveren.

Als onderdeel van Aanpak Binnenstad formuleert de gemeente dat we werken aan de weerbaarheid van mensen, wijken en de stad. Om economische en maatschappelijke meerwaarde te creëren voorziet de gemeente in 2022 in een ambitie tot geïntensiveerde samenwerking. Wij voelen dit als een erkenning vanuit de gemeente en willen dit ook in het nieuwe jaar voortzetten. De gemeente heeft het vastgoed als middel tot weerbaarheid, hopelijk ook naar eigen inzicht TERECHT  afgeregeld. Met de NV Zeedijk is zowel een lange termijn aanpak verankerd, ook is er een permanente aanwezigheid in het gebied (niet onbelangrijk!).

Hoe we samen optrekken met de gemeente, als partners, zo richten we dat ook in met Green Light District, als partners binnen het collectief De Gezonde Stad. Wij zien leefbaarheid van de buurt zeker ook in het vergroenen en verstillen van de buurt. En de recente oplevering van Oudezijds Voorburgwal 136 levert daarvan het voorbeeld: het duurzaamst gerenoveerde pand uit 1733.

Kijk, ik bemerk natuurlijk wel eens cynisme. “Jullie zijn te klein”, “Jullie slagkracht weegt niet op tegen de macht van het internationale grootkapitaal”. Maar kijk waar we staan. Dit blok is veroverd. En of het nou gaat om Bonne Suits op de Warmoesstraat, ’t Mandje op de Zeedijk, de recente opkoop van parfumerie Marjo,  ze doen er allemaal toe voor de buurt.

Door ‘kleine’ successen te boeken zijn we geen druppel op een gloeiende plaat. Nee, we zijn de druppel die de steen uitholt. Langzaam maar nietsontziend. En met die kleine successen groeit de weerbaarheid en betrokkenheid in de buurt. Ook wij als NV Zeedijk zien de mogelijkheden in het buurtprofiel Nieuwmarktbuurt, waarin van onderop, ondernemers en bewoners samen, als buurt als oude stadshart, we weer de bezems oppakken. Wij willen helpen om samen met de buurt de straten schoon te houden, creativiteit te stimuleren, onderlinge communicatie te verbeteren. Om 1000 bloemen te laten bloeien.

Ja we hebben behoorlijk wat noten op ons zang. En misschien, zo hebben we bedacht, zijn we daar niet altijd goed op voorbereid. Met alles wat we nog willen, zijn we daar wel voldoende voor georganiseerd?

Op dit moment ben ik me met Maarten aan het voorbereiden op een herijking van de organisatie, zodat we ons product kunnen verbeteren, zodat we onze ambities kunnen waarmaken. We kijken daarbij naar een nieuwe werkwijze:

  • Activisme: oren en ogen in de buurt betrekken om snel en agressief te kunnen reageren op misstanden (de nieuwe wereld schreeuwt hierom)
  • Productontwikkeling: we gaan ons product (her)definiëren en ook kijken welke mogelijkheden we hebben om te verbeteren en uit te breiden.
  • Campagne voeren: We willen ons in de buurt, in de stad maar zeker ook richting onze aandeelhouders en stakeholders duidelijker laten horen. Profileren is geen keuze maar noodzaak. We doen niet aan gladde praatjes; we zoeken vooral naar nieuwe dialogen om samen de nieuwe stad te maken.

We gaan ons voorbereiden deze buurt weer weerbaar te maken. En met ons team, met onze partners, met een sterke organisatie heb ik daar vertrouwen en vooral ook heel veel zin in.

En mag ik dan jullie vragen dit jaar nog eens wat extra aandacht te geven aan de paradijsvogels, aan de kwetsbaren. Niet altijd aan degene met de grootste mond of het meest zure woord. Maar laten we letten op de mensen die bereid zijn echt iets te doen, al is het maar heel klein. De mensen die elkaar durven aan te spreken op slecht gedrag of op agressiviteit. De mensen die een bezem pakken.

Wij kijken terug op een goed 2022 en we kijken hongerig naar 2023. Ons netwerk van ondernemers, bewoners, mensen met een sociaal hart en activisten, we hebben elkaar nodig om de stad terug te winnen op verloedering en vervreemding.

Mede namens het hele team NV Zeedijk: een gelukkig nieuwjaar!

 

Kantoor dicht in verband met de Feestdagen

In verband met de feestdagen is ons kantoor gesloten van 26 december 2022 t/m 8 januari 2023.

Voor noodgevallen kunt u onderstaande telefoonnummers bellen:
• Voor problemen met uw CV installatie kunt u zelf bellen met AVM en een afspraak inplannen via telefoonnummer: 020-6332121.
• Voor problemen met uw elektra belt u Stahlhöfer 020-4689550
• Voor verstoppingen belt u Buunk 020-6657727
• Voor lekkages belt u The Plumbers: Tot 17.00 uur 020-4801084, daarna en in het weekend 06-19858008
• Voor problemen met sloten/deuren belt u Rasch 06-51949297
• Voor problemen met de hydrofoor belt u Duijvelaar pompen 0172-488388

Op maandag 9 januari 2023 zijn wij weer open en staan u graag persoonlijk te woord.

Wij wensen u fijne feestdagen!

NV Zeedijk

Over de Oudezijds Voorburgwal 136

Over de Oudezijds Voorburgwal 136

Bent u ook nieuwsgierig wat er allemaal in het pand aan de Oudezijds Voorburgwal is uitgevoerd, wanneer de bouwwerkzaamheden zijn gestart en wanneer het pand is opgeleverd? Op deze pagina leest u er meer over.

In 2018 heeft NV Zeedijk het pand op de Oudezijds Voorburgwal 154 gekocht. Op 30 augustus 2021 startten de bouwwerkzaamheden. Het gebouw is opgeleverd op 1 september 2022. Het grachtenpand bestaat uit 4 appartementen van +/- 45 m2. Op de begane grond bevindt zich een bedrijfsruimte, ook is er een ruime kelder.

Het pand is volledig van het gas af. Er is een warmte terugwin unit. Op het dak zijn zonnepanelen geplaatst en aan beide dakkapellen sedum.

 

Feitjes en weetjes Oudezijds Voorburgwal 136

Aankoop jaar 2018
Start bouw 30 augustus 2021
Oplevering 1 september 2022
Energie -zonnepanelen

– warmtepomp incl. water uit de heipaal

– wtw unit

– vacuüm glas

Groen – sedumdak op de kapellen

– aan- en afvoer via het water

– van het gas af

 

De oppervlaktes van de ruimtes.

M2 BVO = bruto vloer oppervlak +/- 500m2
M2 Bedrijf  

BVO = bruto vloer oppervlak

+/- 150m2
M2 Woningen

 

 

 

Totaal m2

G.O = Gebruikers oppervlak 1e verdieping 48,9m2

2e verdieping 49,1m2

3e verdieping 49,1 m2

4e verdieping 42,7 m2

189,8 m2

 

De warmtepompen in de kelder zijn geplaatst in samenwerking met de Groene Paal.  De warmtepompen halen koelte en warmte via de heipaal uit de grond. De dakwanden zijn geïsoleerd en het meeste glas is voorzien van Fineo-glas. FINEO is de nieuwe generatie van isolerend glas. Dankzij vacuümtechnologie combineert deze beglazing een minieme glasdikte met een uitzonderlijk thermisch en akoestisch comfort (dun glas met hoge isolerende waarde).

In onderstaande infographic kunt u zien wat er allemaal is verduurzaamd en welke klimaat neutrale maatregelen wij allemaal hebben genomen.

210908_GLD_icoonprojecten_Oudezijds Voorburgwal 136 infographic

Oudezijds Voorburgwal 136 als duurzaam inspiratiebron

In 2018 heeft NV Zeedijk het pand aan de Oudezijds Voorburgwal 136 gekocht met als doel dit monumentale erfgoed uit 1733 te behouden voor de toekomst en een kwaliteitsimpuls aan de sociale cohesie in de buurt te geven.

In januari 2019 vond in de kelder van dit pand een inspirerende samenkomst plaats over de renovatie van het pand in relatie tot het gebied: met de energie die hieruit voortkwam is een unieke samenwerking en tevens stichting ontstaan genaamd: Green Light district. Deze heeft als doel het 1012-gebied te vergroenen en verduurzamen door de buurt zelf te activeren. Helpen met een ‘bottum up’ benadering.

Het pand is inmiddels volledig gerenoveerd, verduurzaamd en er zijn klimaat neutrale maatregelen toegepast. Het resultaat is te zien in deze video. Vrijdag 25 november heeft er een symposium over ‘Het verduurzamen van een rijksmonument’ plaatsgevonden dat NV Zeedijk samen met Stichting Green Light District had georganiseerd.

De renovatie van het grachtenpand was een bijzondere uitdaging en de video laat zien welke technieken en methoden zijn ingezet voor een duurzame renovatie.

De verduurzaming van de Oudezijds Voorburgwal 136 dient als inspiratiebron ter versterking van het gebied ( Green Light District) en gebeurde in samenwerking met een heel aantal verschillende organisaties en bewoners. Door het uitwisselen van ideeen en het delen van ervaringen krijgen verduurzamin en sociale cohesie in het gebied een impuls.

Janny Alberts, directeur NV Zeedijk: ‘Door het eigen gedrag van de NV Zeedijk als investeerder, verhuurder en beheerder wil de NV Zeedijk andere vastgoedeigenaren, en ook bewoners en ondernemers, inspireren om hun rol te spelen. Belangrijk is om iets toe te voegen aan het gebied waar ook bewoners iets aan hebben en wat tegelijk mensen een andere reden te geeft om naar het gebied te komen. Samen werken aan verduurzaming kan zo’n reden zijn’.

Op vrijdag 25 november hield NV Zeedijk een symposium over ‘Het verduurzamen van een rijksmonument’ over de verschillende aspecten die daarbij kwamen kijken. Het symposium werd geopend door Alexander Scholtes, voorzitter Dagelijks Bestuur Stadsdeel Centrum. Tijdens het symposium werd ook vooruit geblikt want NV Zeedijk wil samen met Green Light District, de partners van de stichting en Gemeente Amsterdam het toekomstig gebruik van de Oudezijds Voorburgwal 136 zo goed mogelijk afstemmen op de behoefte van het gebied. Zo kan het pand een positieve impuls geven aan het toekomstbestendig maken van de buurt en de stad.

Arjen VeldtArjen Veldt

Fotocredits: Arjen Veldt

Het Buurtfestival Wallen & Nieuwmarktbuurt

 

Al het moois komt samen!

Kom jij dit jaar ook langs op het Buurtfestival van de binnenstad op 25 september? Deze dag zal in het teken staan van kunst, cultuur, muziek, workshops en alles wat de Oude Binnenstad nog meer te bieden heeft.
Op verschillende locaties stellen ondernemers, cultuurmaatschappelijke instellingen en bewoners hun deuren open en ben je welkom voor een mini-belevenis. Van koffiewandelingen met de politie tot kimchi proeven en ophalen bij Boomspijker. Er is van alles te doen!

In Restaurant-Cafe In de Waag heten wij je samen met Waag Futurelab & Green Light District van harte welkom met de activiteit ‘Stap voor stap verduurzamen op de verduurzamingsmarkt’

Wij vertellen je o.a. samen met aannemingsbedrijf Nico de Bont welke stappen wij in de praktijk hebben genomen om het rijksmonument aan de Oudezijds Voorburgwal te verduurzamen. Wie weet kunnen wij jou een stukje op weghelpen met tips over het verduurzamen van je woning en vergroenen van onze mooie buurt.

Ook willen wij je uitnodigen om mee te denken over de invulling van een aantal locaties. We horen graag je ideeën over wat en wie jij graag op bepaalde locaties zou willen zien. Jouw inbreng nemen we mee in de ontwikkeling van een ‘Buurtbeurs’ die bewoners betrekt bij invulling van beschikbare locaties.

Nieuwsgierig geworden naar deze dag?
Meer informatie en je aanmelden voor het Buurtfestival kan via deze link: https://www.eventbrite.com/e/tickets-buurtfestival-25-september-stadshart-amsterdam-384515645647

We hopen jou op het Buurtfestival te zien!

Tot zondag!

 

Het buurtfestival 2022 – programmaboekje 28-07-22 HR (1) (1)

Bonne Suits – Galerie de Schans

Recent geopend

In het prachtige pand aan de Warmoesstraat 67 kan je sinds kort Bonne Suits – Galerie de Schans bezoeken.

Bonne Suits staat bekend om haar minimalistische pakken. De pakken zijn van 100% katoen gemaakt, zijn duurzaam, gemaakt voor dagelijks gebruik, unisex en geschikt leeftijden.

De ondernemers van Bonne Suits hebben al een zaak op Zeedijk 60. Een van hun grote wensen was om uit te breiden in deze dynamische buurt. Aan Warmoesstraat 67 hebben zij een prachtige plek gevonden waar ze zich de komende jaren vestigen. De ruimte in het pand zal niet alleen dienst doen als winkel, maar zal ook als galerie worden ingezet.

Als je de winkel binnenkomt, loop je het winkelgedeelte in. Hier hangen de pakken en staan de schoenen mooi geëtaleerd. De winkel loopt over in een galerie. In de galerie zullen regelmatig tentoonstellingen zijn waar kunstenaars en artiesten hun werk exposeren.

Oprichter Bonne Reijn is nog veel meer van plan met de ruimte in het pand aan de Warmoesstraat. Kunst en cultuur staan hierin hoog in het vaandel. Er zal veel worden samengewerkt met modeontwerpers, kunstenaars, muzikanten en andere creatievelingen.

Een van de doelen is om met de ruimte van Bonne Suits een plek te creëren waar buurt- en stadsbewoners heen gaan om elkaar te zien en te ontmoeten, zodat het centrum van Amsterdam weer een echt stadscentrum is.

Meer lezen over Bonne Reijn en Bonne Suits: https://www.parool.nl/amsterdam/bonne-suits-opent-nieuwe-winkel-galerie-midden-op-de-warmoesstraat-er-is-hier-een-te-gekke-combinatie-van-spanning~b8633c40/

Of kijk op de website van Bonne Suits.

Zomersluiting kantoor van maandag 1 augustus tot en met vrijdag 26 augustus

Zomersluiting

In verband met de zomervakantie is het kantoor van de NV Zeedijk gesloten van 1 augustus tot en met 28 augustus 2022.
In geval van nood  kunt u onderstaande telefoonnummers bellen:

AVM (CV-installatie) 020-6332121 (24 uur per dag bereikbaar)
E-mail: service@avmservice.nl
Rasch (sloten en deuren) tot 15 augustus P. Sachs  06-43246058 vanaf 15 augustus M. Rasch  06-51949297
The Plumbers (lekkages) 020-4801084 ma t/m do tussen 08.00 – 16.30 uur en vrij tussen 08.00 tot 15.45 uur
na kantooruren en in het weekend bereikbaar op 06-19858008
Stahlhöfer (elektra) 020-4689550
Buunk (verstoppingen) 020-6657727
Duijvelaar pompen (hydrofoor) 0172-488388

Vanaf maandag 29 augustus 2022 zijn wij weer open, de balie is dan van 09.00 tot 12.00 uur geopend, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Wij wensen alle ondernemers goede zaken toe,
iedereen een fijne vakantie!

De nieuwe uitbaters van Cafe ’t Mandje

Een nieuwe start!

 

Het bekendste roze café van Amsterdam opent binnenkort weer haar deuren!

NV Zeedijk heeft eind 2020 het pand, waar Café ‘t Mandje onderdeel van is, overgenomen met een maatschappelijk doel, namelijk de historische waarde van het gebouw voor tenminste 100 jaar te behouden. Het erfgoed bestaat uit meubels en accessoires en andere elementen die achtergelaten zijn door Bet van Beeren, oprichtster en uitbaatster van het café.
NV Zeedijk zal het erfgoed op de begane grond en op de eerste verdieping in zijn oude vorm laten blijven bestaan en tentoon laten stellen. De tweede, derde en vierde verdieping zullen na een renovatie als hotelkamers worden gebruikt.

Stichting ’t Mandje 1927 is speciaal in het leven geroepen om het pand te beheren en zal er op toezien dat het culturele erfgoed in stand zal worden gehouden. Met de overname kan Café ’t Mandje in huidige vorm blijven bestaan als café en ontmoetingsplek voor LHBTI-ers.

Marinda Filk en Laura Molenkamp zijn de nieuwe uitbaters van Café ’t Mandje. De komende jaren zullen zij ’t Mandje weer nieuw leven in blazen. Zij zetten hiermee de geschiedenis van Café ’t Mandje voort.

Wij wensen Marinda en Laura veel succes!

 

 

Op de achtergrond van links naar rechts: Grethe van Geffen, Piet Boogert, Janny Alberts
Op de voorgrond: Laura Molenkamp en Marinda Filk

Green Light District dagen

Succesvolle dagen Green Light District

16 juni Green Light District Symposium
In de Waalse Kerk vond donderdag 16 juni het Green Light District Symposium plaats.
Tijdens het symposium stonden we stil bij 3 jaar Green Light District. ‘Wat is er geleerd?’, ‘wat is er bereikt?’ en ‘welke kansen liggen er?’ werden besproken met en door het publiek en de samenwerkingspartners van stichting Green Light District.

Suze Gehem, oprichter en directeur De Groene Grachten & een van de partners van Green Light District leidde ons op interactieve wijze door deze ochtend vol interessante onderwerpen en bevlogen sprekers heen. Zo werd o.a, het gesprek aan gegaan met Marco van der Ree, voorzitter van de stichting Green Light District en de verschillende partners: Annick Mantoua, directeur de Gezonde Stad, Janny Alberts, directeur NV Zeedijk, Boudewijn de Bont van aannemer Nico de Bont, die gelijk werd verwelkomd als nieuwe partner, Jan Henk Tigelaar, directeur Rooftop Revolution, Micha Mos, dagelijks bestuurder stadsdeel centrum gemeente Amsterdam en anderen.

Maeva Dang, onderzoeker bij TU Delft , trapte af met een analyse over de uitdagingen, potentie en toekomst van energiewinning en warmtereductie van het Green Light District. Met Mirjam Kramer werd de duurzame ondernemerscoalitie besproken en de kracht van de lokale samenwerking en kennisdeling. Zo volgden er nog vele andere onderwerpen.

De ochtend eindigde met een wandeling door de binnenstad langs duurzame bewonersinitiatieven, impactvolle projecten en inspirerende ondernemers.

18 juni Communitydag ‘Van denken naar doen’
Green Light District organiseerde op zaterdag 18 juni speciaal voor de bewoners de Communitydag met als thema ‘Van denken naar doen’.

Op deze inspiratiemarkt op het Walenpleintje konden bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden meer kennis op doen over vergroenen, verduurzamen en circulariteit.
Onder het genot van een heerlijk stuk fruit van Boeren voor Buren en de prachtige muziek van Red Light Art & Culture liepen de bewoners langs de verschillende kramen. Voor vragen kon men terecht bij de groene ambassadeurs en ook was er de gelegenheid om in gesprek te gaan met het stichting Green Light District bestuur.
Bij stadsecoloog Kees Dekker maakte je kans op een watersafari. Met het warme weer was het voor de winnaars heerlijk om even op het water te vertoeven.

We kijken met onze Green Light District Partners terug op geslaagde dagen.

 

Fotograaf: Eva Roefs

Met dank aan Green Light District.

Plaatsing brandmelder woningen

Plaatsing brandmelder woningen

Geachte huurder,

 

Vanaf 1 juli 2022 is een rookmelder in uw huis verplicht. Deze verplichting bestaat al langer voor nieuwbouwhuizen, maar de regelgeving gaat ook voor bestaande bouw gelden. Bij brand vallen de meeste slachtoffers door het inademen van rook. Het invoeren van deze nieuwe regel heeft als doel het redden van levens.

Vanaf maandag 20 juni 2022 zullen installateurs  van Stahlhöfer rookmelders plaatsen welke benodigd zijn om tijdens brand tijdig uw woning te kunnen ontvluchten. Op een later moment zullen we ook rookmelders in de trappenhuizen plaatsen.

Huurt u een woning bij ons? Dan ontvangt u in de komende periode bericht van ons.

Wij willen u vragen om de firma Stahlhöfer toegang tot uw woning te verlenen.
Mocht u niet thuis of aanwezig kunnen zijn mag u uiteraard ook uw sleutel bij ons op kantoor achterlaten en zorgen wij dat de installateur naar binnen kan, Indien u hier niet tot in staat bent horen we dit graag.

Het volgende model rookmelder zal bij u thuis geïnstalleerd worden: HAGER TG600AL. Deze Rookmelder heeft een accuduur van 10 jaar, hierna zal deze worden vervangen. Uitleg en handleiding volgt bij installatie.

Vanuit landelijk geldende wetgeving willen wij u er van op de hoogte stellen dat deze installatie verplicht is en om die reden niet onnodig vertraagd kan worden, wij vragen om uw begrip hiervoor.

Wij hopen u voldoende te hebben ingelicht.

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via info@nvzeedijk.nl of telefonisch op werkdagen van 9:00-12:00 uur (met uitzondering van de woensdag) op nummer 020-6258467.