Geschiedenis

Wie vandaag de dag over de Zeedijk loopt, kan zich bijna niet voorstellen dat deze straat nog niet zo lang geleden volledig verpauperd was. Dat het nu een prettige buurt is met leuke winkels en horeca, komt met name door de inspanningen van de NV Zeedijk. Maar wie is de NV Zeedijk eigenlijk en wat doet zij voor de bewoners, huurders en bezoekers? Dat is te lezen in deze brochure. Ook andere belangstellenden kunnen lezen hoe de NV Zeedijk is ontstaan en wat zij door middel van sociaal beheer voor de straat en de buurt betekent.

De Zeedijk was tot de jaren tachtig een echte probleembuurt. Seks, drank, drugs en criminaliteit speelden een hoofdrol. Op enkele pogingen tot regulering na, deden de politie en de overheid er weinig aan. De panden in de straat waren in het algemeen slecht onderhouden en niet veel waard. De Zeedijk leek verloren.

Succes

Het reddingsplan was een succes. Het hotel (Barbizon) op de eerst zo beruchte kop van de Zeedijk trok publiek aan dat geld te besteden had. De politie trad – op aandringen van de NV Zeedijk – actief op tegen de drugsoverlast. Voor bedrijven werd de straat steeds interessanter en de NV Zeedijk kon de panden verhuren aan een gevarieerde mix van ondernemers. Om de buurt te promoten organiseerde de NV Zeedijk een jaarlijks buurtfeest. Dankzij dit alles is de Zeedijk sinds de jaren negentig een van de aardigste en veiligste winkel- en uitgaansstraten in het centrum van Amsterdam.

Reddingsplan

Buurtbewoners klopten regelmatig aan bij de gemeente met de vraag of er iets aan de verpauperde Zeedijk gedaan kon worden. De gemeente gaf hieraan echter geen gehoor. De Amsterdamse middenstander Jack Cohen bedacht een plan om de straat van de ondergang te redden. In 1985 richtte hij de NV Zeedijk op, samen met het wijkcentrum en de ondernemersvereniging Amsterdam City. De gemeente Amsterdam stapte ook in het project. Het reddingsplan: grip krijgen op de Zeedijk door zo veel mogelijk panden op te kopen en te gaan beheren. De NV Zeedijk trok investeerders aan en wist bij een aantal banken geld los te krijgen. Het ene na het andere pand werd opgekocht, zo nodig verbouwd en daarna verhuurd en beheerd. Jack Cohen werd boegbeeld en later directeur van de NV Zeedijk. In 2007 volgde Janny Alberts hem als directeur op.

17e eeuw

Bewoond door rijke koopmannen, de Zeedijk is een respectabele buurt.

18e eeuw

De koopmannen verhuizen naar de Herengracht, de Zeedijk wordt uitgaansgebied voor zeelieden.

19e eeuw

Steeds meer horeca aan de Zeedijk, de omgeving ontwikkelt zich tot rosse buurt.

Jaren 60-70

Verpaupering en verloedering. De straat staat bekend als centrum van de drugshandel en als gebied waar je beter niet kunt komen.

Jaren 80

De NV Zeedijk wordt opgericht en start met opkopen van panden.

Nu

De Zeedijk is opgeknapt, er komen winkels, restaurants en cafés en de straat wordt weer volop bezocht door Amsterdammers en toeristen.

De Zeedijk is op koers