Ateliers

Naast de verhuur van bedrijfsruimten en woningen heeft de NV Zeedijk ook ateliers. Deze werkplaatsen zijn bestemd voor kunstenaars.

Wanneer mag een kunstenaar een CAWA atelier huren?

1. De aanvrager is aantoonbaar beroepsmatig werkzaam als kunstenaar. Onder kunstenaar wordt slechts verstaan degene met een beroep vermeld op de beroepenlijst cultuur-ondernemen, gepubliceerd door de CAWA op de website. In het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de kunstenaar wordt voorgedragen toont hij/zij/hun aan substantiële productie te hebben geleverd. Verder toont hij/zij/hun aan beroepsmatig werkzaam te zijn aan de hand van tentoonstellingen, concerten, opdrachten, recente stipendia, engagementen, een afgeronde studie aan een kunstopleidingsinstituut, een lidmaatschap van een beroepsvereniging voor kunstenaars en dergelijke. Hij/zij/hun kan dit aantonen aan de hand van tentoonstellingen, concerten, opdrachten, recente stipendia, engagementen, een afgeronde studie aan een kunstopleidingsinstituut, een lidmaatschap van een beroepsvereniging voor kunstenaars en dergelijke.

2. Het verzamelinkomen van de aanvrager mag in het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de kunstenaar wordt voorgedragen niet hoger zijn dan € 38.150. De inkomensgrens wordt vanaf 1 januari 2013 jaarlijks aangepast op grond van de Consumentenprijsindex (CPI) voor alle huishoudens. Wanneer er meerdere gegadigden zijn voor een reguliere atelierruimte, dan wordt de volgorde van de gegadigden bepaald door loting. Indien het een ruimte met bijzondere kwaliteiten betreft beoordeelt de CAWA of de professionele activiteiten van de gegadigde passen bij de kwaliteiten van de aangeboden ruimte.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met verhuur@nvzeedijk.nl.

Verhuurbeleid

Voor meer informatie m.b.t. verhuurbeleid en om te reageren graag e-mailen naar verhuur@nvzeedijk.nl.