Over NV Zeedijk

NV Zeedijk is een kleine, actieve organisatie in de wijk die panden in de Amsterdamse binnenstad koopt, waar nodig opknapt, verhuurt en beheert. Toonaangevend voor NV Zeedijk is dat zij veel aandacht heeft voor de bedrijven op de begane grond. Deze zijn immers beeldbepalend voor de straat én de buurt. Andere wezenlijke kenmerken zijn de kleinschaligheid en het werken op basis van duidelijke normen en waarden. NV Zeedijk was én is uniek in beheer, sociaal beheer.

De NV Zeedijk heeft volgens haar statuten als hoofddoel het economisch herstel van de Zeedijk, met in het bijzonder verbetering van de woon- en werksituatie in het gebied en elders in de binnenstad van Amsterdam. Ze kan in dit kader registergoederen aankopen, beheren, exploiteren en vervreemden. De aandeelhouders zijn Rabobank DRB Holding BV (6,2%); Stichting Ymere (2,8%) en de Gemeente Amsterdam (91%).

Missie en visie

De methode van de NV Zeedijk is gebaseerd op drie modulen: Er is een Basis, een kleine ondernemende organisatie met een bijbehorend slag mensen. Zij werkt op kleine schaal vanuit een pand in het gebied en staat voortdurend in contact met de buurt.

Er is het instrumentarium waarmee de Wending kan worden gerealiseerd. Ontwikkelingsactiviteiten staan hierbij centraal. Het aankopen, opknappen en functioneel bestemmen van de panden.
En er is een module waarin de Balans, het realiseren en vasthouden van de gewenste levendigheid en leefbaarheid, centraal staat. Hiervoor is er intensief beheer: zorgen voor de juiste huurders, een heldere normstelling, verbinding van ondernemers, bewoners, en professionals en verlevendiging van de buurt zijn hier de belangrijkste ingrediënten.

De drie modulen kennen een wisselwerking. De Basis is vanaf de start tot nu toe de constante factor.
De kleinschalige organisatie met de genoemde eigenschappen is de voorwaarde om de Wending (ontwikkeling) en de Balans (voornamelijk intensief beheer) te realiseren. In de eerste fase ligt het accent op het realiseren van de Wending, de transformatie van het gebied. Daarna komt het accent te liggen op het realiseren en vasthouden van de balans tussen leefbaarheid en levendigheid.