Selectiebeleid bedrijfsruimten

De doelstelling van NV Zeedijk is het woon- en werkklimaat op de Zeedijk, en haar directe omgeving, op een positieve manier te verbeteren door koop, beheer en exploitatie van woningen en bedrijfsruimten ter plaatse. We hebben de afgelopen 25 jaar met onze werkwijze een grote bijdrage geleverd aan het herstel van het economisch klimaat en de leefbaarheid van de buurt. Ons strenge selectiebeleid voor aspirant huurders van bedrijfsruimten die wij verhuren is één van de belangrijkste pijlers voor het succes bij het realiseren van onze doelstelling. Dit selectiebeleid kenmerkt zich door, onder andere, hoge eisen te stellen aan de bedrijfsvoering, en de persoon van onze huurders.

Wij vragen van onze nieuwe huurders in de regel meestal de volgende informatie:

 • een bedrijfsplan dat ten minste inzicht verschaft in:
  1. wie de feitelijke leiding over het gehuurde voert;
  2. de investeringen die bij aanvang van de huurovereenkomst in onderneming en de inrichting van het gehuurde worden verricht;
  3. een meerjarige exploitatieprognose;
  4. wie dagelijks toezicht houden op het gehuurde;
  5. Curriculum Vitae van de hoofdrolspelers in de onderneming;
  6. het beoogde kwaliteitsniveau van het assortiment, van de inrichting en uitstraling van de winkel en van zijn personeel;
  7. de authenticiteit van het concept of de formule van het bedrijf van huurder.
 • jaarrekeningen van de voorafgaande twee boekjaren van de onderneming die in het gehuurde wordt geëxploiteerd en/of van de overige ondernemingen waarin de feitelijk leidinggevende van het bedrijf dat in het gehuurde wordt geëxploiteerd een aanmerkelijk belang heeft;
 • bewijsstukken van de herkomst van eigen vermogen;
 • verklaring van huurder dat hem de afgelopen drie jaar geen vergunning is geweigerd op grond van de BIBOB-wetgeving en omtrent zijn eventuele betrokkenheid bij faillissementen;
 • de hoeveelheid andere winkels waarover huurder zijn aandacht moet verdelen;

Daarnaast selecteren wij onze huurders op basis van de branchering die wij ter plaatse nastreven.