Tag

Red de Winkels

Steun de goede zaak en teken de petitie Red de Winkels!

Op 1 februari is de campagne Red de Winkels van start gegaan. “Wat wij nodig hebben is diversiteit in het historisch centrum en niet nog meer van hetzelfde”, aldus Dick Eberhardt, ondernemer en initiatiefnemer van Red de Winkels.

NV Zeedijk ondersteunt en sponsort deze actie van harte! Alle mensen die willen dat de Amsterdamse binnenstad weer een fijne plek wordt voor iedereen, roepen we op de petitie te ondertekenen. Ga voor meer informatie en het tekenen van de petitie naar www.reddewinkels.amsterdam

Wat is het probleem?
De verloedering van het centrum begon al in de jaren ‘60. Amsterdammers trokken weg uit de stad, omdat de werkgelegenheid terugliep en de stad oud, vies en verpauperd was. Dit had uiteraard gevolgen voor het winkelbestand. In de afgelopen 20 jaar is door de globalisering het toerisme in Amsterdam sterk gegroeid. Hierdoor werden de leegstaande panden gevuld met bedrijven die zich met name op toeristen richten. Het aanbod van veel van deze bedrijven trekt laagwaardig toerisme de stad in, waardoor het centrum nu te kampen heeft met eenmalige toeristen die komen.

Waarom kan de politiek niet ingrijpen?
De gemeente kan moeilijk optreden tegen deze verloedering door de huidige wet- en regelgeving. Op dit moment is het opkopen van onroerend goed eigenlijk de enige manier om enigszins grip op het gebied te krijgen.

Er zijn dan ook initiatieven opgezet door de gemeente, zoals bijvoorbeeld het 1012 Postcodebeleid, keerklepregelingen en het oprichten van NV Zeedijk, 30 jaar geleden. Het 1012 Postcodebeleid hield in grote lijnen in dat onroerend goed waarin discutabele bedrijven zaten, opgekocht werd door de gemeente. De keerklepregelingen zorgden ervoor dat er geen massagesalons, souvenirwinkels, minisupermarkten en headshops meer bij konden komen. En NV Zeedijk is een goed en krachtig middel geweest om de Zeedijk te transformeren tot wat het nu is. Het was een straat die overspoeld was door drugsgebruikers. NV Zeedijk heeft panden opgekocht, woningen weer bewoonbaar gemaakt en ervoor gezorgd dat er weer een gevarieerd winkelaanbod kwam. De straat is daarmee leefbaarder geworden en interessanter om te bezoeken waardoor er ruimte is voor ondernemen, wonen en gasten.

Hoewel het opkopen van panden door de gemeente enerzijds een oplossing is, creëert het anderzijds een nieuw probleem: de prijzen worden opgedreven. Andere geïnteresseerden bieden over de gemeente en andere welwillende partijen heen, waardoor de koop- en huurprijzen van de panden in de binnenstad onbetaalbaar zijn geworden. Vraag en aanbod zijn uit balans door de focus op het massatoerisme.

Doordat de bestemmingsplannen in de binnenstad niet gedetailleerd genoeg zijn, is er ruimte voor drie soorten bedrijven: winkels, mengformules (zoals ijs en souvenirs) en horeca.

Wat moet er gebeuren?
Er moeten drastische veranderingen plaatsvinden. Te weten:

  • De binnenstad van Amsterdam moet een aparte status krijgen die ervoor zorgt dat het bestaande gevarieerde winkelaanbod wordt beschermd en uitgebreid.
  • Iedere ondernemer die zich in het centrum wil vestigen, dient volledig gescreend te worden.
  • Er moet een fijnmazig vergunningsstelsel komen. Hiermee wordt voorkomen dat er zich te veel gelijksoortige ondernemingen in het centrum vestigen.
  • Er moet minimaal jaarlijks gecontroleerd worden of de ondernemers in het centrum zich aan de regels houden.
  • Er zou een commissie opgesteld kunnen worden die de diversiteit waarborgt en vrijgekomen panden toewijst aan ondernemers.