Tag

nieuwsbrief

Nieuwsbrief december 2016

Voor de bewoners van woningen van NV Zeedijk

Het einde van het jaar nadert. Bij deze tijd horen tradities. Eén van de tradities is de jaarlijkse brief aan de bewoners van onze woningen. Een terug- én vooruitblik.

Bouwproject Lange Niezel 29
Het pand Lange Niezel 29, dat velen zullen kennen als de plek waar het Spaanse restaurant Centra is gevestigd, is al lange tijd aan een grondige renovatie toe. Op 18 april 2016 was het zo ver: de renovatie is van start gegaan. De kelder is na funderingsherstel uitgediept, zodat er een extra verdieping is bijgekomen. Boven het restaurant bouwen we drie middensegment huurwoningen mét een buiten. In april 2017 hopen we klaar te zijn. Op onze website is de verbouwing te volgen via een fotoverslag www.nvzeedijk.nl/verbouwing-lange-niezel/.

Het “oude” Centra zal terug komen als Spaans restaurant, in een nieuw jasje. Een nieuwe ondernemer zal Centra in april 2017 weer als authentiek Spaans restaurant voortzetten.

Schilderen
In juni 2016 zijn we gestart met schilderwerk aan de panden Zeedijk 31 tot en met 49. Zowel de voorzijde als de achterzijde is geschilderd. Tijdens evenementen zoals de Hartjesdagen en Gay Pride hebben we er voor gezorgd dat de werkzaamheden aan de achterzijde van de woningen plaatsvonden. De werkzaamheden zijn volgens planning in oktober 2016 afgerond. De panden zijn weer goed beschermd de komende jaren!

Vervanging van de laatste geisers
De afgelopen jaren zijn bijna alle oude geisers in onze panden vervangen door HR-ketels. Dit is veiliger, schoner en beter voor de portemonnee. De komende maanden zullen de laatste geisers worden vervangen. Laat het ons weten als uw geiser nog niet is vervangen. Dan maken wij zo snel mogelijk een afspraak.

Gevelsteen Kaarsenmaakster aangekocht voor Zeedijk 12
Op 13 maart 2014 werd de gevelsteen “t Lachende Luipaard” teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke plaats op het gebouw Zeedijk 47. Hierdoor is er een gat ontstaan op zijn tijdelijke tehuis, de zijmuur van Zeedijk 12, waar ’t ‘Lachende Luipaard vanaf 1993 was geplaatst. Daarom heeft NV Zeedijk de gevelsteen “Kaarsenmaakster” gekocht.

img_2173
Deze steen wordt nu nog opgeknapt door de Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen en zal binnenkort worden geplaatst.

Schoonmaken regenpijpen en kasten
Wij zetten ons voortdurend in voor een leefbare buurt volgens het principe: schoon, heel en veilig. Al jaren zorgt NV Zeedijk er daarom voor dat graffiti snel wordt verwijderd. Sinds november doen wij dat ook met de stickers op regenpijpen en meterkasten. Samen met Streetcornerwork gaan wij de stickers te lijf. In de week van 21 november is gestart met de werkzaamheden. Nog dit jaar zijn alle pijpen en kasten schoongemaakt. In het nieuwe jaar zal er iedere week onderhoud worden gepleegd, zodat wat schoon is, ook schoon blijft.

Airbnb en andere onderverhuur
In alle huurwoningen van NV Zeedijk is onderverhuur verboden. Dit geldt ook voor tijdelijke verhuur door middel van websites als Airbnb. Wij controleren daar voortdurend op. Bij overtreding grijpen wij direct in. De afgelopen tijd zijn drie huurovereenkomsten bij ons geëindigd nadat wij erachter kwamen dat de huurder de woning illegaal onderverhuurde. Wij doen dit bewust. Een woning is een woning en geen hotel. Bewoning draagt bij aan de binnenstad, bijvoorbeeld doordat daarmee winkelfuncties voor bewoners financieel worden gesteund. De drukte in de binnenstad wordt bovendien alleen maar nijpender indien er meer toeristische overnachtingen zijn in woningen die daar niet voor gemaakt zijn. Wij zijn daarom hierin streng.

Nieuw verhuurbeleid voor woningen
NV Zeedijk zoekt huurders die zich verbonden voelen met de buurt en zich bewust zijn van de bijzondere woning die zij huren. Vanaf 1 januari 2017 heeft NV Zeedijk daarom een nieuw verhuurbeleid voor woningen. Wij vragen van geïnteresseerden om een motivatie sturen als zij reageren op een beschikbare woning. Vrijkomende woningen worden aangekondigd op onze website. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een nieuwsbrief die wordt gestuurd zodra een advertentie wordt geplaatst. Kijk voor meer informatie op onze website.

Veranderingen servicekosten CV
In 2017 veranderen de servicekosten voor het onderhoud van de centrale verwarming. NV Zeedijk zal de kosten voor het onderhoud voor haar rekening nemen. De kosten voor de 24-uursservice blijven voor de huurder. Bij de afrekening van de servicekosten 2016 zal het nieuwe voorschotbedrag worden vastgesteld, die met deze wijziging rekening houdt.

Hoe zat het ook alweer?
– Het huishoudelijk afval wordt door de gemeente op de Zeedijk ingezameld op maandagavond en op donderdagavond. Het afval mag vanaf 17:00 uur worden buiten gezet. Meestal komt de vuilniswaren rond 18:00 uur. Klachten kunnen worden gemeld bij de gemeente op 14020.
– Huurders moeten zelf verstoppingen in de keuken- of badkamerafvoer verhelpen. Gebruik daarbij een vloeibare ontstopper. Korrelontstoppers kunnen de verstopping juist verergeren.
– Ook het bijvullen en ontluchten van de cv is een taak voor de huurder. Dit voorkomt dat de verwarming of het warmwater ermee ophoudt. Bijvullen van het systeem is nodig zodra de druk lager is dan 1,5 bar. Dit kan worden gecontroleerd bij de drukmeter. Een borrelend geluid is een aanwijzing dat het systeem ontlucht moet worden.

Kerstsluiting
Ons kantoor is gesloten van vrijdag 23 december tot en met zondag 8 januari 2017. Vanaf maandag 9 januari 2017 houden wij weer ons dagelijkse inloopspreekuur van 09:00 uur tot 12:00 uur.

Hoe zijn wij te bereiken?
Hebt u een vraag of een suggestie? Loop gewoon bij ons binnen. De balie is iedere werkdag geopend van 09:00 uur tot 12:00 uur. U kunt ons ook bereiken per email op info@nvzeedijk.nl of telefonisch op 020 625 8467. Veel informatie is ook terug te vinden op onze website www.nvzeedijk.nl.

Het team van NV Zeedijk wenst u fijne feestdagen en een gezond 2017!

Nieuwsbrief april 2016

Geachte bewoner, het voorjaar komt er weer aan; tijd voor een update. Een aantal zaken willen we graag onder de aandacht brengen.

Lampen in de trappenhuizen In de loop van het jaar gaan we starten met de vervanging van de trappenhuisverlichting. De nieuwe lampen zijn LED en energiezuinig.

Brandalarm Wat te doen als het brandalarm afgaat? Veiligheid eerst! Kijk of er inderdaad rookontwikkeling of brand is. Waarschuw de buren ga naar buiten en bel 112. Gaat het brandalarm af door een storing druk dan de reset knop langer dan 5 seconden in. Piept de brandmelder regelmatig dan moet de batterij vervangen worden.

Air B&B op de Zeedijk/Onderhuur op de Zeedijk Air B&B is enorm in opkomst. Natuurlijk is het leuk om je huis of kamer aan toeristen te verhuren maar NV Zeedijk keurt dit af. Een aantal redenen hiervoor is: – een woning is om in te wonen – overlast voor buren (o.a. steeds vreemde mensen in het trappenhuis) – schade aan de panden (meer intensief gebruik dan bij normale huur) – extra brandgevaar – andere voorwaarden verzekering dan bij normale bewoning Sterker nog als NV Zeedijk kan bewijzen dat de woning verhuurd wordt via Air B&B dan is dat voor ons reden om het huurcontract met onmiddellijke ingang te beëindigen. Wanneer je je huis verhuurt aan toeristen, fungeer je eigenlijk als een hotel en het is niet voor niets dat hotels aan specifieke regels gebonden zijn ten aanzien van de brandveiligheid, verzekeringen etc. Deze regels en voorwaarden zijn veel strenger dan bij woningen omdat de risico’s hoger zijn. Onze panden mogen niet aan deze risico’s worden blootgesteld. Woningen die voor bewoning bedoeld zijn moeten daar ook voor worden gebruikt. Zie het ondertekende huurcontract artikel 1.2.

Inkomensafhankelijke Huurverhoging 2016 De Raad van State vindt dat de Belastingdienst ten onrechte inkomensindicaties aan verhuurders heeft verstrekt. Op 3 februari heeft de Raad van State uitspraak gedaan in een procedure over het verstrekken van inkomensindicaties door de Belastingdienst aan verhuurders van sociale huurwoningen. Deze indicaties worden verstrekt in het kader van de uitvoering van de Inkomensafhankelijke Huurverhoging (scheef-wonen). Het oordeel van de Raad van State is dat de Belastingdienst deze inkomensindicaties niet aan verhuurders had mogen verstrekken. De Belastingdienst en het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties bestuderen de uitspraak van de Raad van State en de gevolgen ervan. De Belastingdienst zal voor de uitvoering van de Inkomensafhankelijke Huurverhoging 2016 geen inkomensindicaties verstrekken zolang een wettelijke grondslag ontbreekt.

Start jaarlijkse schoonmaak goten Op maandag 9 mei (mits het weer het toelaat) starten wij met de jaarlijkse schoonmaak van de goten van onze panden.

Extra sleutels Bij het betrekken van de woning ontvangt iedere huurder 3 huissleutels. Het is altijd mogelijk om een extra sleutel bij te bestellen. Dit verzoek kan per mail naar info@nvzeedijk.nl met vermelding van uw huisnummer. De kosten zijn € 18,98 (voor het maken) en € 10 (voor de portokosten). Zodra dit bedrag op onze rekening staat bestellen wij de sleutel voor u. Na ongeveer drie weken ligt de sleutel voor u klaar op ons kantoor. U krijgt daarvan bericht. Kunt u bij vertrek uit de woning niet alle sleutels overleggen dan zal het cilinder om veiligheidsredenen moeten worden vervangen. De kosten van vervanging en drie nieuwe sleutels bedragen € 150,00 en komen voor rekening van de vertrekkende huurder.

WOZ beschikking Rond deze tijd valt bij iedere woning de WOZ beschikking van de Gemeente op de mat. Het is mogelijk dat er een verschil in m2 zit tussen de WOZ beschikking van de Gemeente en de maten die NV Zeedijk hanteert bij het berekenen van de huurprijs. Dit verschil komt omdat NV Zeedijk de netto vloeroppervlakte moet gebruiken voor de huurprijsberekeningen en de gemeente vermeldt de bruto vloeroppervlakte. Het verschil zit hem met name in de verkeersruimten (zoals een gang of een apart toilet) die bij de netto vloeroppervlakte niet meegenomen mogen worden.

Ophalen van huishoudelijk afval Het huishoudelijk afval wordt door de gemeente ingezameld op maandagavond en donderdagavond. Het afval mag vanaf 17.00 uur worden buiten gezet, niet eerder. De vuilniswagen komt om ongeveer 18.00 uur langs. Heeft u klachten over afval? Maakt u hier dan een melding van bij de gemeente op telefoonnummer 14-020.

Hoe bereik je ons? Heb je een vraag of een suggestie? Loop gewoon bij ons binnen. De balie is iedere werkdag geopend van 09.00 – 12.00 uur. Je kunt ons ook bereiken per email: info@nvzeedijk.nl of bel ons op 020 – 6258467. Veel informatie is ook terug te vinden op onze website www.nvzeedijk.nl.

Deze nieuwsbrief is – waar mogelijk – per email verstuurd. Is er bij ons geen emailadres van u bekend dan bezorgen wij de nieuwsbrief bij u aan huis. Als u de nieuwsbrief in het vervolg ook per email wil ontvangen wilt u uw emailadres dan aan ons doorgeven op info@nvzeedijk.nl