All Posts By

Diederik Vrijhoef

Hartjesdag 2019

Hartjes Dag op de Zeedijk

Maandag 19 augustus 2019, de jaarlijkse Hartjes Dag op de Zeedijk

Amsterdam, 20 augustus 2019.

Kunt u het zich nog herinneren?

De eerste Hartjesdag werd georganiseerd in 2009.

Nog steeds is deze dag voor de bewoners en de buurt van De Zeedijk, een jaarlijks terugkerend feest. Op deze dag worden we verwend. Door de ondernemers van de Zeedijk.

Het begint met een heerlijke, gezonde lunch met alles erop en eraan, gewoon buiten op straat.

Voor de vrijwilligers en medewerkers van de Stichting Hartjesdagen Zeedijk is het vroeg dag.

Om een uur of 9 worden de schragen neergezet en er wordt gedekt met fleurige tafelkleden, borden, bekers, servetten en bestek. Het ziet er allemaal feestelijk uit en de zon schijnt.

Het verse fruit wordt uitgestald op de tafels. Een enthousiaste en hongerige buurman neemt alvast een hap van de appel en pakt een banaan.

Klokslag half 12 loopt de Zeedijk vol. Er is plaats voor iedereen. Buren en bekenden zien elkaar weer na een vakantie of gewoon even weg van huis. Even bijkletsen.  Er wordt veel gelachen en de sfeer is optimaal.

Voor het pand van Casablanca Variété, is het wel heel gezellig. Dat kan niet anders:

Hier zitten de “bewakers” van de Zeedijk en genietend van een kroketje, houden ze de boel scherp in de gaten. Dit natuurlijk onder het toeziend oog van de buurtbewoners.  Zij hebben de dame en heren van de politie nog wel het een en ander te melden.

Op de foto links: Dick Eenhuizen (wijkagent Wallen), daarachter: Corinne Kouwenberg (wijkagent Nieuwmarkt-Zuid). Rechtsachter: Ivo van den Burg (thematisch wijkagent (crowd) en helemaal vooraan rechts: Paul de Frenne, die al 32 jaar op De Zeedijk woont.

Rond halfeen begint het te miezeren. Maakt niet uit. Velen hebben een paraplu meegenomen en die wordt, zoals een goede buurt betaamt, gedeeld.

Wat niet wordt opgegeten, kan worden meegenomen. Ook dat mag op De Zeedijk. Sommigen gaan naar huis. Enkelen spreken af in het café of elders en maken zich op voor een enerverende middag en avond.

Ook namens de NV Zeedijk: dank aan Stichting Hartjesdagen en de vrijwilligers.

2019-21-08

Update werkzaamheden Geldersekade

Bron: Projectteam Geldersekade

8 oktober 2018

Beste buren,

Via deze bouwnieuws geven wij u graag weer een update over de stand van zaken t.b.v. de bouw van een nieuwe vestiging van Vondel Hotels aan de Geldersekade.

De afgelopen periode zijn we druk bezig geweest met sloopwerkzaamheden van de panden aan de Geldersekade 26, 28 en 34. De grootste sloopwerkzaamheden zijn inmiddels afgerond. De komende periode gaan we binnen in de gebouwen die blijven staan nog een aantal kleinere sloopwerkzaamheden uitvoeren aan o.a. de muren en vloeren.

Opknappen buitencasco Blok 1

Volgende week gaan we aan de slag met het buitencasco van Blok 1 (Geldersekade 20 t/m 24). Blok 1 werd voorheen gebruikt als Pakhuis en er komen straks hotelkamers in dit blok. Voordat de werkzaamheden beginnen komt er een steiger voor de gevel van het voormalige pakhuis te staan. Vervolgens gaan we het blok volledig opknappen. Buitengevels worden gerenoveerd, metselwerk wordt hersteld en kozijnen worden geplaatst en hersteld. Ook vinden er werkzaamheden plaats aan het dak. Zodra het buitencasco van een verdieping wind- en waterdicht is, gaan we verder met werkzaamheden aan de binnenkant van deze verdieping. We verwachten dat de werkzaamheden aan Blok 1 medio juni 2019 gereed zijn.

Aan- en afvoer over het water

Wat bijzonder is aan dit bouwproject, is dat zoveel mogelijk bouw- en sloopmaterialen via het water worden aan- en afgevoerd. Een schip brengt de materialen naar de Geldersekade, vanaf een opslagterrein in Amsterdam Noord. Met behulp van de torenkraan in de Zeedijk worden de materialen naar de bouwplaats gehesen. Voor omwonenden zorgt dit voor minder overlast, omdat het verkeer op de weg wordt ontlast en zo de logistieke drukte op de Geldersekade wordt ontzien.

Projectomschrijving

In een aantal leegstaande panden aan de Geldersekade komt een nieuwe vestiging van Vondel Hotels. Meerdere panden aan de Geldersekade, de Elleboogsteeg en de Zeedijk worden straks (deels door nieuwbouw) verbonden. In het oude Pakhuis dat jarenlang als opslag is gebruikt komen hotelkamers en de begane grond van het hotel krijgt een cultureel economisch karakter, waaronder een lobby voor hotelgasten, een galerieruimte, een werkplaats voor kunstenaars en een Feng Shui tuin.

Communicatie en vragen

Onze bouwwerkzaamheden gaan niet geruisloos voorbij, maar we proberen er alles aan te doen om het werk met zo min mogelijk hinder en met aandacht voor de buren uit te voeren. Wanneer u vragen en/of opmerkingen over de bouwplaats, de voortgang van de werkzaamheden of overige zaken heeft, stel ze dan gerust via dit e-mailadres (contact@bouwgeldersekade.nl). De mailbox wordt op werkdagen gelezen en vlot beantwoord.

Vriendelijke groeten,

Projectteam Geldersekade

Gezamenlijk verhuur- en handhavingsbeleid in Hoogstraten

Persbericht

Datum 07 maart 2018
Kenmerk Pb-061

Ondernemers en vastgoedeigenaren in de Oude en Nieuwe Hoogstraat en de gemeente Amsterdam werken vanaf vandaag in deze straten samen om het winkelaanbod aantrekkelijk te houden voor bewoners en bezoekers. Ze gaan onder andere een gezamenlijk verhuur- en handhavingsbeleid uitvoeren. De samenwerking moet zorgen voor een diverser winkelaanbod in deze straten. De Hoogstraten, zijn na de Sint Antoniebreestraat, de eerste straten met zo’n gezamenlijke aanpak.

Wethouder Kock (Economische Zaken): “Het verbod op nieuwe toeristenwinkels laat duidelijk zien wat we níet meer willen in de binnenstad. De samenwerking tussen vastgoedeigenaren, ondernemers en gemeente in de Nieuwe en Oude Hoogstraat werkt vanuit een positieve insteek: wat willen we wel? Hoe zorg en we er samen voor dat deze winkelstraten in het centrum, die langzaam maar zeker verschralen, voor bewoners aantrekkelijker worden? Het is mooi dat alle betrokken partijen, ondernemers en vastgoedeigenaren, hiervoor hun verantwoordelijkheid nemen.”


De Oude Hoogstraat en Nieuwe Hoogstraat

De betrokken partijen zijn NV Zeedijk, 1012Inc, Stadgenoot, Universiteit van Amsterdam, het ondernemerscollectief van de Hoogstraten, diverse andere vastgoedeigenaren en de gemeente. Zij leggen hun afspraken vast in een convenant dat ze vandaag ondertekenen. Het is voor het eerst dat deze partijen gezamenlijk afspraken maken over de verhuur van winkelruimten en handhaving in de winkelstraten. Een gemeenschappelijk verhuurbeleid moet leiden tot meer evenwicht in het winkelaanbod. Een vast, toegewijd buurtteam met handhavers en een buurtconciërge gaat vanaf half april zorgen voor afvalreiniging en beheer van de openbare ruimte.

Verschraling winkelaanbod

In delen van het centrum is de invloed van de groeiende populariteit van Amsterdam bij toeristen steeds zichtbaarder in het winkelaanbod. Waar voorheen de winkels een assortiment voerden gericht op bewoners, richten zij zich nu steeds vaker op de bezoekers van de stad. Steeds meer bewoners en ondernemers uiten hun zorgen over deze verschraling van het winkelaanbod in de binnenstad. 

Sturen op een divers winkelaanbod

Al langer werken ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente aan de diversiteit en aantrekkelijkheid van het winkelaanbod in het centrum. Een soortgelijk convenant is op 19 oktober getekend voor de Sint Antoniebreestraat. Ook op andere plekken in het centrum, voor de Damstraat en de Spuistraat, is deze aanpak in ontwikkeling.

Daarnaast treft de gemeente ook andere maatregelen om de leefbaarheid in de binnenstad te verbeteren. Zo zijn sinds oktober 2017 nieuwe winkels en voorzieningen die zich enkel richten op toeristen en dagjesmensen niet meer toegestaan in postcodegebied 1012 en 40 straten die aan dit gebied grenzen.