Tag

pensioen Carla Jie Sam Foek

Met pensioen: Carla Jie Sam Foek

Bijna zeventien jaar heeft Carla bij de NV Zeedijk gewerkt, waarvan 16 jaar aan de balie. Het afgelopen jaar heeft ze haar vaste plek aan de balie op de begane grond, verruild voor een bureau op de eerste etage. Wél aan de raamkant, zodat ze ‘haar’ Zeedijkbewoners toch nog kon ‘volgen’.

Op 4 november 1998 kwam Carla in dienst bij de NV Zeedijk aan de balie, en werd daarmee het gezicht van de
NV Zeedijk. Naast het baliewerk deed Carla de verhuur van de woningen waar zij streng doch rechtvaardig de woningen verhuurde. Passend bij de NV en passend bij de Zeedijk.
Hoewel de tijd is doorgelopen en er veel om ons heen is veranderd in de loop der jaren, is de straat zoals die altijd was: ‘een dorp’. Iedereen die langsloopt, groet je en kent je. De Zeedijk werd en wordt niet voor niets een ‘dorp in Amsterdam’ genoemd. Carla heeft veel gegroet de laatste jaren!

Op de Zeedijk
Carla, opgeleid tot diëtiste, ging na haar studie in Nederland terug naar Suriname, waar ze 18 jaar als diëtiste heeft gewerkt. Toen ze weer naar Nederland kwam, was werk als diëtiste moeilijk te vinden.Zij had ervaren dat Nederlanders afstandelijk konden zijn. Maar uitgerekend op de plek waar zij ging werken, op de Zeedijk, was het toch anders.
Op de Zeedijk bleek de sociale controle juist zeer groot te zijn. Iedereen kende iedereen, en iedereen bemoeíde zich met iedereen. Juist in de jaren ná die roerige jaren ‘70 en ’80, waarin de macht op de Zeedijk in handen was van drugsdealers, was de sociale controle een belangrijk onderdeel van het beheersbaar maken én houden van de Zeedijk.
Onveilig heeft Carla zich nooit gevoeld op de dijk. Er waren nog wel verslaafden die bleven rondhangen, maar ook zij kenden ‘hun buurtje’. Ooit hoorde Carla een groepje verslaafden tegen elkaar zeggen: ‘nee, nee, deze moet je niet lastig vallen, ‘zij’ is van de buurt’.

Pensioen
Carla zal de rit van huis naar werk en vice versa, niet meer dagelijks maken. Aan de oude én nieuwe bekenden, die uit automatisme hun hand omhoog staken als ze langs het kantoor van de NV Zeedijk liepen, zal ze natuurlijk vaak terugdenken. Wij als collega’s, zullen haar missen vanwege haar vastberadenheid, en als collega waar op te bouwen is. We zullen haar vast nog zien op de Zeedijk, maar wensen haar voor nu een fijne tijd toe waarin genieten van het welverdiende pensioen voorop staat!!!

Team NV Zeedijk