Tag

Geldersekade Hotel

Nieuwjaarsreceptie 2015

20150121_nieuwjaarsreceptieOp 21 januari hebben we op een zeer speciale locatie onze nieuwjaarsreceptie gehouden. Vele genodigden trotseerden de kou om in het pakhuis van de familie Dun op de Geldersekade, met ons te toasten op het nieuwe jaar. Zoals ieder jaar, was het ook dit keer weer een groot succes om de receptie op een (toekomstige) bouwplaats te houden. Op deze specifieke locatie zal het Geldersekade Hotel komen. Dit project is een gezamenlijk initiatief van Toko Dun Yong en de NV Zeedijk. Het hotel zal een Aziatische uitstraling krijgen, waarbij de begane grond een culturele ambassade zal worden en een verbinding zal krijgen met de Zeedijk. Een hotel dat past binnen Chinatown

Op de derde etage van het pand was een ‘hotelkamer’ ingericht zodat de gasten een idee konden krijgen van het toekomstige hotel. Architect Andre van Stigt was aanwezig met een presentatie en presentatiemateriaal, en informeerde de genodigden over de toekomstplannen van het pakhuis.

Daarnaast hebben we een film getoond waarin duidelijk naar voren komt dat door samenwerking  en blijven geloven in zo’n mooi project, dit ook daadwerkelijk van de grond is gekomen. Ga voor meer foto’s naar onze facebookpagina.

UITNODIGING TWEEDE INFORMATIEAVOND PLANONTWIKKELING AZIATISCH HOTEL GELDERSEKADE

Op woensdag 10 september 2014 organiseren Toko Dun Yong en NV Zeedijk de tweede informatieavond over de planontwikkeling voor het beoogde Aziatische Hotel aan de Geldersekade.

Informatieavond
Datum: Woensdag 10 september
Tijd: 19.00 tot 21.00 uur
Locatie: Stormsteeg 9 (Toko Dun Yong) op de 2e verdieping

Op de eerste voorlichtingsavond hebben NV Zeedijk en Toko Dun Yong de plannen uit de doeken gedaan om de panden die zijn gelegen aan de Geldersekade 20 t/m 34, de Zeedijk 37 en de drie monumentale pakhuisjes in de Elleboogsteeg om te vormen naar een Aziatisch hotel met restaurant en culturele ruimten. Intussen zijn de plannen dusdanig concreet geworden dat omgevingsvergunning is
aangevraagd en het voorlopig ontwerp vanaf de eerste week september ter inzage wordt gelegd.

Naar aanleiding van deze ter inzagelegging willen wij u graag persoonlijk verder informeren en een toelichting geven op het plan. Uiteraard is er dan gelegenheid voor het stellen van vragen.

Hopelijk kunnen wij u dan welkom heten!

Kin Ping Dun
Namens Toko Dun Yong