All Posts By

NV Zeedijk

Brandveiligheidsactie, vervolg

NV Zeedijk is in samenwerking met de Brandweer Amsterdam-Amstelland in juni van dit jaar een brandveiligheidsactie gestart. Tot nu toe heeft de brandweer 70 woningen op de Zeedijk bezocht. Bij dit huisbezoek dat ongeveer 20 minuten duurt geven zij u tips om de risico’s op brand te verkleinen. Ook hangen zij een gratis rookmelder voor u op in de woning.

Is er bij u nog geen huisbezoek afgelegd maar heeft u wel interesse dan kunt u een afspraak maken via 020 555 6000 of samenbrandveilig@brandweeraa.nl.

Effecten van het toerisme, een respondentenonderzoek

Eén van onze huursters Kiki de Boer, doet voor haar studie Algemene Sociale Wetenschappen aan de UvA een onderzoek naar de effecten van het toerisme op de bewoners van de Zeedijk. Voor dit onderzoek zoekt zij respondenten.
Onderstaand briefje heeft zij bij een aantal Zeedijk-bewoners in de bus gedaan. Als u geen briefje in de bus heeft gehad maar u wil toch meewerken aan haar onderzoek dan kunt u contact met Kiki opnemen.

Beste medebewoners van de Zeedijk,

Mijn naam is Kiki de Boer en ik studeer aan de UvA. Voor mijn studie doe ik onderzoek naar toerisme op de Zeedijk. Ik volg de studie Algemene Sociale Wetenschappen aan de UvA en ben nu bezig met mijn bachelorscriptie. Zelf woon ik sinds januari 2017 ook op de Zeedijk en ik ben dus bekend met de buurt. In overleg met de NV Zeedijk ben ik onderzoek gaan doen naar het toerisme en de beleving van de bewoners op de Zeedijk.
Voor mijn onderzoek heb ik vijftien respondenten nodig die bereid zijn om een interview met mij te houden. Het gaat om interviews van ongeveer 30 minuten met mensen die op de Zeedijk wonen. Ik zou u enorm dankbaar zijn voor uw bereidwilligheid om mij daarbij te helpen. Ik wil erg graag van u horen hoe u het toerisme op de Zeedijk beleeft. Mocht u geïnteresseerd zijn dan kunt u contact met mij opnemen via de mail (Kikicharlotte@hotmail.com) of via mijn 06 (0683671634), dan zouden we kennis kunnen maken en een gesprek kunnen inplannen. Als dank voor uw hulp zou ik u een kleine attentie willen geven.
Ik kijk er naar uit om een gesprek met u te voeren.
Vriendelijke groet,
Kiki de Boer

 

Buurtbivak: de gemeenteraad komt naar de binnenstad

Dit is echt totaal onleefbaar“, verzuchtte Filemon Wesselink (BNNVARA) enkele weken geleden tijdens tv-opnamen over het 1012-gebied. Het resultaat is in twee uitzendingen in oktober te zien. De klachten over een onleefbare situatie in het stadshart worden steeds luider. Is dat terecht? Zo ja, wat is daar dan nog aan te doen? Zo nee, hoe komt het gebied dan aan zo’n slecht imago? Dit zijn op dit moment de belangrijkste vragen voor de Amsterdamse politiek.

NV Zeedijk stelt alle Amsterdamse raadsleden in staat om de binnenstad 24 uur te ervaren en vanuit het hart van de stad te werken aan oplossingen. Wij stellen daarvoor de nieuw ontwikkelde woningen in de Lange Niezel, boven het vernieuwde restaurant Centra, van 4 tot 11 september ter beschikking. Alle partijen zijn uitgenodigd. Hier kunnen zij de bewoners en ondernemers ontmoeten; het gebied, de problemen en de uitdagingen van binnenuit leren kennen.

Gevelonderhoud tijdens schilderwerkzaamheden

Op dit moment worden de panden Zeedijk 18 – 44 geschilderd. Voor deze schilderwerkzaamheden is een steiger opgehangen aan de achterzijde van de panden. Dit is een mooi moment om ook de voegen, daken en het houtwerk aan de panden na te lopen. Als het nodig is worden er herstelwerkzaamheden uitgevoerd.

 

Gisteren zijn de voegen aan de topgevel van Zeedijk 18 aan de achterzijde hersteld. De oude voegen zijn uitgebikt en er zijn nieuwe snijvoegen aangebracht.