Nieuws

Staking medewerkers afvalinzameling

Van 20 tot 27 februari zullen de medewerkers afvalinzameling, openbare ruimte, reiniging en groen staken. De vakbonden hebben de medewerkers van de gemeente opgeroepen om te staken voor een betere cao.

Tijdens de staking zullen er geen grof- en huishoudelijk afval zoals restafval, glas, papier/karton, textiel en GFT worden  opgehaald. De straten worden niet geveegd en prullenbakken worden niet geleegd. Meldingen over afval en de openbare ruimte worden niet afgehandeld. Bedrijfsafval zal gedurende de staking niet worden opgehaald. De markt wordt wel aan het einde van de dag schoongemaakt.

De medewerkers van Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte zijn wel op straat maar zullen gedurende deze periode geen bonnen uitschrijven aan overtreders.

Oproep namens de gemeente:

  • Houdt afval de week van 20 tot 27 februari zoveel mogelijk thuis.
  • Mocht het niet anders kunnen, maak het afval dan zo klein mogelijk voor je het in de container doet. Zo raken de containerbakken minder snel vol.
  • Zet geen huisvuilzakken langs de weg. Deze worden na de staking opgehaald op de reguliere inzameldagen
  • Stel het weggooien van grof vuil uit

Als u zich aan de oproep van de gemeente houdt blijven de straten begaanbaar, voorkomt u dat de afval door de straat waait, er onveilige situaties ontstaan en overlast van dieren ontstaat. De staking duurt een week en begint op maandag 20 februari om 6.30 uur en loopt tot 27 februari 2023.

Direct na de staking wordt het afval en het grof vuil op de gebruikelijke dag opgehaald.

Uitzondering voor calamiteiten Een calamiteitenteam, politie, brandweer en GGD zullen extra toezien op mogelijk gevaar voor de veiligheid, openbare orde en de volksgezondheid.

De gemeente overlegt met de vakbonden of één of meerdere afvalpunten open kunnen blijven. Op dit moment is er niet meer informatie beschikbaar. Kijk voor het laatste nieuws op www.amsterdam.nl/afvalpunten

 

Meer informatie: https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/staking/