Geen categorie

Nieuwjaarsspeech 2023

Groot feest aan de Zeedijk

Woensdag  11 januari heeft NV Zeedijk in de bar van Kanaal 40 aan de Oudebrugsteeg samen met genodigden het nieuwe jaar in mogen luiden. Janny Alberts blikt in haar speech terug op de tijd na coronatijd, waar NV Zeedijk nu staat en hoe NV Zeedijk de toekomst in gaat.

 

Stadgenoten! Vrienden van de NV!

We zijn blij hier weer te staan, voor het eerst weer op een nieuwjaarsreceptie na de coronatijd. En kijk vooral eens waar we zijn. Deze locatie, Kanaal 40, is pure winst op vele vlakken. Het is een aanwinst voor alles waar Amsterdam voor stond en weer voor gaat staan.

Wij hebben elkaar voor het behalen van successen vaak harder nodig dan we denken. In het besef dat we niet kunnen overleven zonder samen te werken, zoals Aristoteles ons leert. Zo heb ik geleerd van de dynamiek die post-corona is ontstaan. Vallen en opstaan. Maar met zoveel trots op wat we samen kunnen bereiken door elkaars eigenheid en uniekheid te accepteren. Zo wil ik graag met jullie het nieuwe jaar in.

In het nieuwe jaar werken we verder aan een wat mij betreft een nieuwe stad. Een nieuwe stad omdat we door de jaren heen kwijt zijn geraakt wat we al hadden: de tolerantie, acceptatie en emancipatie.

Dat is hard nodig: we kijken door onze eigen straten met een mengeling van afschuw en desoriëntatie: we zien dezelfde winkels, dezelfde kleren, dezelfde hoofden. We zijn beland in ons eigen 1984 en lopen massaal achter de grote leider Uniformiteit aan. Uit de maat lopen wordt niet getolereerd, goedkoop vertier lijkt de norm en verworven vrijheden – eigenheid, identiteit, seksualiteit – staan onder druk.

Niet langer. Niet in mijn stad, niet in onze stad!

De nieuwe stad is JONG!

Daarin is ruimte voor iedereen en mag je zijn wie je wilt zijn.

Daarin is ruimte voor het verwezenlijken van idealen, zeker ook bij de nieuwe, jonge generatie: voor nieuw soort activisme.

Dat nieuw soort activisme heeft dan misschien geen Afghaanse jas aan of een steen in de hand, het heeft dezelfde bezieling en wordt nu gedreven door ondernemerschap, creativiteit en met een sociaal hart voor stad en buurt.

 

De nieuwe stad toont kracht en weerbaarheid, verovert opnieuw de poorten, zoals we hebben laten zien hier aan de toegangspoort van het Wallengebied. We hebben deze locatie veroverd op het niemandsland, op de uniformiteit. En we voelen opnieuw de ruimte voor creativiteit, inclusiviteit en eigenheid.

 

 

 

 

En zoals we willen laten zien met een blik op de toekomst:

– We werken aan meer ateliers in het Blaauwlakenblok

– We hebben gaan nog harder vechten voor betaalbare woningen om ook jongeren en starters in de buurt te houden

– We creëren meer sociale hangplekken, zoals -mijn droom- een zittrap vanaf de beurs naar het water, zoals ook bedoeld door Berlage.

– En we zien spin-offs ontstaan in creativiteit zoals Kanaal 40 media en Red Light Radio voor de buurt.

Wonen is geen gunst!

Staat er op het perron van station Nieuwmarkt. Een tekst uit vervlogen tijden, maar nog altijd relevant.

Juist ook met het opkopen van panden om de diversiteit en de kleur terug te geven aan de stad merken we steeds meer het belang van wonen in de buurt, van voorzieningen en faciliteiten om de buurt leefbaar te houden. Om de buurt terug te veroveren.

 

Als onderdeel van Aanpak Binnenstad formuleert de gemeente dat we werken aan de weerbaarheid van mensen, wijken en de stad. Om economische en maatschappelijke meerwaarde te creëren voorziet de gemeente in 2022 in een ambitie tot geïntensiveerde samenwerking.

Wij voelen dit als een erkenning vanuit de gemeente en willen dit ook in het nieuwe jaar voortzetten. De gemeente heeft het vastgoed als middel tot weerbaarheid, hopelijk ook naar eigen inzicht TERECHT afgeregeld. Met de NV Zeedijk is zowel een lange termijn aanpak verankerd, ook is er een permanente aanwezigheid in het gebied (niet onbelangrijk!).

 

Hoe we samen optrekken met de gemeente, als partners, zo richten we dat ook in met Green Light District, als partners binnen het collectief De Gezonde Stad.

Wij zien leefbaarheid van de buurt zeker ook in het vergroenen en verstillen van de buurt. En de recente oplevering van OZ 136 levert daarvan het voorbeeld: het duurzaamst gerenoveerde pand uit 1733.

Kijk, ik bemerk natuurlijk wel eens cynisme. ‘’Jullie zijn te klein”, “jullie slagkracht weegt niet op tegen de macht van het internationale grootkapitaal”. Maar kijk waar we staan. Dit blok is veroverd. En of het nou gaat om Bonne Suits op de Warmoesstraat, ’t Mandje op de Zeedijk, de recente opkoop van parfumerie Marjo ze doen er allemaal toe voor de buurt.

Door “kleine” successen te boeken zijn we geen druppel op een gloeiende plaat. Nee, we zijn de druppel die de steen uitholt. Langzaam maar nietsontziend.

En met die kleine successen groeit de weerbaarheid en betrokkenheid in de buurt. Ook wij als NV Zeedijk zien de mogelijkheden in het buurtprofiel Nieuwmarktbuurt, waarin van onderop, ondernemers en bewoners samen, als buurt als oude stadshart, we weer de bezems oppakken. Wij willen helpen om samen met de buurt de straten schoon te houden, creativiteit te stimuleren, onderlinge communicatie te verbeteren. Om 1000 bloemen te laten bloeien.

Ja we hebben behoorlijk wat noten op ons zang. En misschien, zo hebben we bedacht, zijn we daar niet altijd goed op voorbereid. Met alles wat we nog willen, zijn we daar wel voldoende voor georganiseerd?

Op dit moment ben ik me met Maarten aan het voorbereiden op een herijking van de organisatie, zodat we ons product kunnen verbeteren, zodat we onze ambities kunnen waarmaken. We kijken daarbij naar een nieuwe werkwijze:

 

  • Activisme: oren en ogen in de buurt betrekken om snel en agressief te kunnen reageren op misstanden (de nieuwe wereld schreeuwt hierom)
  • Productontwikkeling: we gaan ons product (her)definiëren en ook kijken welke mogelijkheden we hebben om te verbeteren en uit te breiden.
  • Campagne voeren: We willen ons in de buurt, in de stad maar zeker ook richting onze aandeelhouders en stakeholders duidelijker laten horen. Profileren is geen keuze maar noodzaak. We doen niet aan gladde praatjes; we zoeken vooral naar nieuwe dialogen om samen de nieuwe stad te maken.

We gaan ons voorbereiden deze buurt weer weerbaar te maken. En met ons team, met onze partners, met een sterke organisatie heb ik daar vertrouwen en vooral ook heel veel zin in.

En mag ik dan jullie vragen dit jaar nog eens wat extra aandacht te geven aan de paradijsvogels, aan de kwetsbaren.

Niet altijd aan degene met de grootste mond of het meest zure woord. Maar laten we letten op de mensen die bereid zijn echt iets te doen, al is het maar heel klein. De mensen die elkaar durven aan te spreken op slecht gedrag of op agressiviteit. De mensen die een bezem pakken.

Wij kijken terug op een goed 2022 en we kijken hongerig naar 2023. Ons netwerk van ondernemers, bewoners, mensen met een sociaal hart en activisten, we hebben elkaar nodig om de stad terug te winnen op verloedering en vervreemding.

Mede namens het hele team NV Zeedijk: een gelukkig nieuwjaar!

Groot feest aan de Zeedijk

Aanstaande vrijdag groot feest

Runt het familiebedrijf Toko Dun Young op de vloer

Al bijna 60 jaar kan men genieten van Aziatische delicatesse bij Toko Dun Young op de Zeedijk. Wat begon als een kleine toko van 20m2 groeide uit tot een vijf etages hoge zaak met een mooie selectie producten en een breed aanbod aan kookworkshops. Sinds 2000 runt Soesja Dun-Hu de toko van het succesvolle familiebedrijf. Ze vindt de Zeedijk een fijne buurt om te zijn, en heeft er zelf ook een hele tijd gewoond. “De Zeedijk is een dynamische plek. Onze klanten zijn van allerlei afkomsten. Dat maakt het leuk.”

Dat de Zeedijk veranderd is is een feit. “Het is een stuk normaler nu.” Er zijn in de loop der tijd veel meer Chinese en Aziatische bedrijven bij gekomen, waardoor Zeedijk tegenwoordig wordt gezien als de Chinatown van Amsterdam. Soesja ziet dit als iets positiefs. “Het versterkt elkaar. Samen trekken we meer klanten naar de buurt.”