Nieuws

Tien jaar NV Zeedijk voor Michel Polman


Afbeelding: Het lustrum werd gevierd op kantoor

Onze collega Michel Polman blies donderdag 9 januari 2020 (toevalligerwijs dezelfde dag als onze jaarlijkse nieuwsjaarsreceptie) tien kaarsjes uit. Michel is sinds 9 januari 2010 in dienst van NV Zeedijk en van ontzettende waarde voor onze organisatie. Hij is verantwoordelijk voor het verhuur en onderhoud van onze appartementen, winkelruimtes plus panden en dus bij veel mensen bekend.
Zijn jubileum is op ons kantoor gevierd en we gaan er vanuit dat Michel zijn toekomstige lustra ook bij ons zal vieren.
Michel, gefeliciteerd!