Nieuws

Gezamenlijk verhuur- en handhavingsbeleid in Hoogstraten

Persbericht

Datum 07 maart 2018
Kenmerk Pb-061

Ondernemers en vastgoedeigenaren in de Oude en Nieuwe Hoogstraat en de gemeente Amsterdam werken vanaf vandaag in deze straten samen om het winkelaanbod aantrekkelijk te houden voor bewoners en bezoekers. Ze gaan onder andere een gezamenlijk verhuur- en handhavingsbeleid uitvoeren. De samenwerking moet zorgen voor een diverser winkelaanbod in deze straten. De Hoogstraten, zijn na de Sint Antoniebreestraat, de eerste straten met zo’n gezamenlijke aanpak.

Wethouder Kock (Economische Zaken): “Het verbod op nieuwe toeristenwinkels laat duidelijk zien wat we níet meer willen in de binnenstad. De samenwerking tussen vastgoedeigenaren, ondernemers en gemeente in de Nieuwe en Oude Hoogstraat werkt vanuit een positieve insteek: wat willen we wel? Hoe zorg en we er samen voor dat deze winkelstraten in het centrum, die langzaam maar zeker verschralen, voor bewoners aantrekkelijker worden? Het is mooi dat alle betrokken partijen, ondernemers en vastgoedeigenaren, hiervoor hun verantwoordelijkheid nemen.”


De Oude Hoogstraat en Nieuwe Hoogstraat

De betrokken partijen zijn NV Zeedijk, 1012Inc, Stadgenoot, Universiteit van Amsterdam, het ondernemerscollectief van de Hoogstraten, diverse andere vastgoedeigenaren en de gemeente. Zij leggen hun afspraken vast in een convenant dat ze vandaag ondertekenen. Het is voor het eerst dat deze partijen gezamenlijk afspraken maken over de verhuur van winkelruimten en handhaving in de winkelstraten. Een gemeenschappelijk verhuurbeleid moet leiden tot meer evenwicht in het winkelaanbod. Een vast, toegewijd buurtteam met handhavers en een buurtconciërge gaat vanaf half april zorgen voor afvalreiniging en beheer van de openbare ruimte.

Verschraling winkelaanbod

In delen van het centrum is de invloed van de groeiende populariteit van Amsterdam bij toeristen steeds zichtbaarder in het winkelaanbod. Waar voorheen de winkels een assortiment voerden gericht op bewoners, richten zij zich nu steeds vaker op de bezoekers van de stad. Steeds meer bewoners en ondernemers uiten hun zorgen over deze verschraling van het winkelaanbod in de binnenstad. 

Sturen op een divers winkelaanbod

Al langer werken ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente aan de diversiteit en aantrekkelijkheid van het winkelaanbod in het centrum. Een soortgelijk convenant is op 19 oktober getekend voor de Sint Antoniebreestraat. Ook op andere plekken in het centrum, voor de Damstraat en de Spuistraat, is deze aanpak in ontwikkeling.

Daarnaast treft de gemeente ook andere maatregelen om de leefbaarheid in de binnenstad te verbeteren. Zo zijn sinds oktober 2017 nieuwe winkels en voorzieningen die zich enkel richten op toeristen en dagjesmensen niet meer toegestaan in postcodegebied 1012 en 40 straten die aan dit gebied grenzen.