Nieuws

Nieuwsbrief april 2016

By 29 april 2016 No Comments

Geachte bewoner, het voorjaar komt er weer aan; tijd voor een update. Een aantal zaken willen we graag onder de aandacht brengen.

Lampen in de trappenhuizen In de loop van het jaar gaan we starten met de vervanging van de trappenhuisverlichting. De nieuwe lampen zijn LED en energiezuinig.

Brandalarm Wat te doen als het brandalarm afgaat? Veiligheid eerst! Kijk of er inderdaad rookontwikkeling of brand is. Waarschuw de buren ga naar buiten en bel 112. Gaat het brandalarm af door een storing druk dan de reset knop langer dan 5 seconden in. Piept de brandmelder regelmatig dan moet de batterij vervangen worden.

Air B&B op de Zeedijk/Onderhuur op de Zeedijk Air B&B is enorm in opkomst. Natuurlijk is het leuk om je huis of kamer aan toeristen te verhuren maar NV Zeedijk keurt dit af. Een aantal redenen hiervoor is: – een woning is om in te wonen – overlast voor buren (o.a. steeds vreemde mensen in het trappenhuis) – schade aan de panden (meer intensief gebruik dan bij normale huur) – extra brandgevaar – andere voorwaarden verzekering dan bij normale bewoning Sterker nog als NV Zeedijk kan bewijzen dat de woning verhuurd wordt via Air B&B dan is dat voor ons reden om het huurcontract met onmiddellijke ingang te beëindigen. Wanneer je je huis verhuurt aan toeristen, fungeer je eigenlijk als een hotel en het is niet voor niets dat hotels aan specifieke regels gebonden zijn ten aanzien van de brandveiligheid, verzekeringen etc. Deze regels en voorwaarden zijn veel strenger dan bij woningen omdat de risico’s hoger zijn. Onze panden mogen niet aan deze risico’s worden blootgesteld. Woningen die voor bewoning bedoeld zijn moeten daar ook voor worden gebruikt. Zie het ondertekende huurcontract artikel 1.2.

Inkomensafhankelijke Huurverhoging 2016 De Raad van State vindt dat de Belastingdienst ten onrechte inkomensindicaties aan verhuurders heeft verstrekt. Op 3 februari heeft de Raad van State uitspraak gedaan in een procedure over het verstrekken van inkomensindicaties door de Belastingdienst aan verhuurders van sociale huurwoningen. Deze indicaties worden verstrekt in het kader van de uitvoering van de Inkomensafhankelijke Huurverhoging (scheef-wonen). Het oordeel van de Raad van State is dat de Belastingdienst deze inkomensindicaties niet aan verhuurders had mogen verstrekken. De Belastingdienst en het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties bestuderen de uitspraak van de Raad van State en de gevolgen ervan. De Belastingdienst zal voor de uitvoering van de Inkomensafhankelijke Huurverhoging 2016 geen inkomensindicaties verstrekken zolang een wettelijke grondslag ontbreekt.

Start jaarlijkse schoonmaak goten Op maandag 9 mei (mits het weer het toelaat) starten wij met de jaarlijkse schoonmaak van de goten van onze panden.

Extra sleutels Bij het betrekken van de woning ontvangt iedere huurder 3 huissleutels. Het is altijd mogelijk om een extra sleutel bij te bestellen. Dit verzoek kan per mail naar info@nvzeedijk.nl met vermelding van uw huisnummer. De kosten zijn € 18,98 (voor het maken) en € 10 (voor de portokosten). Zodra dit bedrag op onze rekening staat bestellen wij de sleutel voor u. Na ongeveer drie weken ligt de sleutel voor u klaar op ons kantoor. U krijgt daarvan bericht. Kunt u bij vertrek uit de woning niet alle sleutels overleggen dan zal het cilinder om veiligheidsredenen moeten worden vervangen. De kosten van vervanging en drie nieuwe sleutels bedragen € 150,00 en komen voor rekening van de vertrekkende huurder.

WOZ beschikking Rond deze tijd valt bij iedere woning de WOZ beschikking van de Gemeente op de mat. Het is mogelijk dat er een verschil in m2 zit tussen de WOZ beschikking van de Gemeente en de maten die NV Zeedijk hanteert bij het berekenen van de huurprijs. Dit verschil komt omdat NV Zeedijk de netto vloeroppervlakte moet gebruiken voor de huurprijsberekeningen en de gemeente vermeldt de bruto vloeroppervlakte. Het verschil zit hem met name in de verkeersruimten (zoals een gang of een apart toilet) die bij de netto vloeroppervlakte niet meegenomen mogen worden.

Ophalen van huishoudelijk afval Het huishoudelijk afval wordt door de gemeente ingezameld op maandagavond en donderdagavond. Het afval mag vanaf 17.00 uur worden buiten gezet, niet eerder. De vuilniswagen komt om ongeveer 18.00 uur langs. Heeft u klachten over afval? Maakt u hier dan een melding van bij de gemeente op telefoonnummer 14-020.

Hoe bereik je ons? Heb je een vraag of een suggestie? Loop gewoon bij ons binnen. De balie is iedere werkdag geopend van 09.00 – 12.00 uur. Je kunt ons ook bereiken per email: info@nvzeedijk.nl of bel ons op 020 – 6258467. Veel informatie is ook terug te vinden op onze website www.nvzeedijk.nl.

Deze nieuwsbrief is – waar mogelijk – per email verstuurd. Is er bij ons geen emailadres van u bekend dan bezorgen wij de nieuwsbrief bij u aan huis. Als u de nieuwsbrief in het vervolg ook per email wil ontvangen wilt u uw emailadres dan aan ons doorgeven op info@nvzeedijk.nl