Category

Nieuws

Green Light District?

Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie van NV Zeedijk op 10 januari 2019 vond in de kelder van het nieuwe pand Oudezijds Voorburgwal 136 een eerste brainstorm plaats over de nieuwe toekomst van dit monument uit 1733. Op verzoek van NV Zeedijk presenteerde De Groene Grachten onder de naam ‘Green Light District’ een aantal scenario’s. Een groep van 25 experts ging naar aanleiding daarvan in gesprek over de kansen voor het pand, maar belangrijker de kansen voor het hele gebied.

NV Zeedijk ziet de verwerving en de noodzakelijke restauratie van het rijksmonument als een grote kans voor de buurt en het gebied. ‘We willen het pand verduurzamen, maar we willen eigenlijk het hele gebied eromheen en de stad inspireren en enthousiasmeren’, zei NV Zeedijk directeur Janny Alberts. ‘We denken dat vanuit dit pand initiatieven van bewoners en ondernemers die vastgoed willen verduurzamen of samen duurzame energie- en warmtevoorzieningen willen organiseren kunnen worden vormgegeven. En het toekomstig gebruik van het pand moet iets doen voor de buurt natuurlijk.’

NV Zeedijk wil graag een coalitie vormen van partijen die hier kansen zien en ook hebben aangegeven actief mee te willen doen. ‘We kunnen dit niet alleen, maar met enthousiaste partners, bewoners en ondernemers gaat het lukken!’, aldus Alberts.

Op dit moment (begin februari) wordt door De Groene Grachten samen met NV Zeedijk gewerkt aan een eerste Plan van Aanpak. Daarin worden de ideeën voor ‘Green Light District’ verder vormgegeven. De plannen voor het pand en alle initiatieven in de buurt worden uiteindelijk in samenspraak met bewoners en ondernemers in de omgeving uitgewerkt. Daarover binnenkort meer.

Klik op de onderstaande link voor het filmpje, een impressie van de expertmeeting van 10 januari 2019

https://youtu.be/bAIDL4Qj52I

‘We Live Here’ als pop-up tijdelijk naar Oudezijds Voorburgwal

De bewoners community ‘We Live Here’ en het informatiecentrum dat bij de inmiddels tot buiten de landsgrenzen bekende campagne hoort, verhuizen in het weekend van 1 februari van de Lange Niezel naar de Oudezijds Voorburgwal 136.

 1012Inc bood vanaf de start van het project tot 1 februari onderdak in de Lange Niezel aan ‘We Live Here’. Vanaf 7 februari kunt u de ‘huiskamer’ van het project en het informatiecentrum vinden op de bel-etage van het pand van NV Zeedijk aan de Oudezijds Voorburgwal 136. Zowel NV Zeedijk als 1012Inc en De Key hebben het project vanaf het begin ondersteund en zijn enthousiast over de grote betrokkenheid en inzet van de vrijwilligers.

 NV Zeedijk-directeur Janny Alberts: ‘Wij zijn blij dat ‘We Live Here’ tijdelijk onderdak kunnen bieden. We hebben al foto’s van de bewonerscampagne op veel van onze panden hangen en we verheugen ons op nog meer samenwerking rond ons in de zomer verworven pand aan de Oudezijds Voorburgwal. Het mooie is dat het een project is met heel veel inzet van bewoners zelf en met een positieve boodschap!’

 De nieuwe locatie op de Oudezijds Voorburgwal zal in principe net als de Lange Niezel in ieder geval op donderdag tot en met zaterdag van 13.00 uur tot 18.00 uur open zijn. Op dit moment wordt door de vrijwilligers bekeken welke verruiming mogelijk is. 

 Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.amsterdam.nl/ilivehere en http://www.welivehere.amsterdam. We Live Here zit ook op Facebook en Instagram.

 For more information: http://www.welivehere.amsterdam 

 

Update werkzaamheden Geldersekade

Bron: Projectteam Geldersekade

8 oktober 2018

Beste buren,

Via deze bouwnieuws geven wij u graag weer een update over de stand van zaken t.b.v. de bouw van een nieuwe vestiging van Vondel Hotels aan de Geldersekade.

De afgelopen periode zijn we druk bezig geweest met sloopwerkzaamheden van de panden aan de Geldersekade 26, 28 en 34. De grootste sloopwerkzaamheden zijn inmiddels afgerond. De komende periode gaan we binnen in de gebouwen die blijven staan nog een aantal kleinere sloopwerkzaamheden uitvoeren aan o.a. de muren en vloeren.

Opknappen buitencasco Blok 1

Volgende week gaan we aan de slag met het buitencasco van Blok 1 (Geldersekade 20 t/m 24). Blok 1 werd voorheen gebruikt als Pakhuis en er komen straks hotelkamers in dit blok. Voordat de werkzaamheden beginnen komt er een steiger voor de gevel van het voormalige pakhuis te staan. Vervolgens gaan we het blok volledig opknappen. Buitengevels worden gerenoveerd, metselwerk wordt hersteld en kozijnen worden geplaatst en hersteld. Ook vinden er werkzaamheden plaats aan het dak. Zodra het buitencasco van een verdieping wind- en waterdicht is, gaan we verder met werkzaamheden aan de binnenkant van deze verdieping. We verwachten dat de werkzaamheden aan Blok 1 medio juni 2019 gereed zijn.

Aan- en afvoer over het water

Wat bijzonder is aan dit bouwproject, is dat zoveel mogelijk bouw- en sloopmaterialen via het water worden aan- en afgevoerd. Een schip brengt de materialen naar de Geldersekade, vanaf een opslagterrein in Amsterdam Noord. Met behulp van de torenkraan in de Zeedijk worden de materialen naar de bouwplaats gehesen. Voor omwonenden zorgt dit voor minder overlast, omdat het verkeer op de weg wordt ontlast en zo de logistieke drukte op de Geldersekade wordt ontzien.

Projectomschrijving

In een aantal leegstaande panden aan de Geldersekade komt een nieuwe vestiging van Vondel Hotels. Meerdere panden aan de Geldersekade, de Elleboogsteeg en de Zeedijk worden straks (deels door nieuwbouw) verbonden. In het oude Pakhuis dat jarenlang als opslag is gebruikt komen hotelkamers en de begane grond van het hotel krijgt een cultureel economisch karakter, waaronder een lobby voor hotelgasten, een galerieruimte, een werkplaats voor kunstenaars en een Feng Shui tuin.

Communicatie en vragen

Onze bouwwerkzaamheden gaan niet geruisloos voorbij, maar we proberen er alles aan te doen om het werk met zo min mogelijk hinder en met aandacht voor de buren uit te voeren. Wanneer u vragen en/of opmerkingen over de bouwplaats, de voortgang van de werkzaamheden of overige zaken heeft, stel ze dan gerust via dit e-mailadres (contact@bouwgeldersekade.nl). De mailbox wordt op werkdagen gelezen en vlot beantwoord.

Vriendelijke groeten,

Projectteam Geldersekade

Openstelling ‘Oudezijds Voorburgwal 136’

Eind juli 2018 is NV Zeedijk eigenaar geworden van Oudezijds Voorburgwal 136. Op zondag 9 september stellen we het pand open in het kader van Open Monumentendag 2018. U bent van 10.00 uur tot 17.00 uur welkom op Oudezijds Voorburgwal 136 en kunt dan in ieder geval de beletage en de kelder bezoeken.

Dit Rijksmonument uit 1733 is niet in al te beste staat. Alleen het bijzondere houten borstbeeld (deurstuk) boven de voordeur is in 1999 nog gerestaureerd. Werk aan de winkel dus! Over de aanpak van het pand en de toekomstige invulling willen we de komende tijd graag in gesprek met directe buren en andere betrokkenen en geïnteresseerden. 9 september is een eerste gelegenheid waarop we bezoekers willen vragen om hun ideeën over de restauratie en de toekomstige invulling met ons te delen.

Graag tot ziens op 9 september op de Oudezijds Voorburgwal 136 of op een ander moment. Kunt u niet komen maar wilt u wel op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond dit pand of heeft u een goede suggestie? Mail dan even naar het speciale mailadres ozvbw136@nvzeedijk.nl

Klik hier voor het bericht over de openstelling en hier voor de algemene website van Open Monumentendag Amsterdam 2018.

Plaatsen kraan Geldersekade hotel voorspoedig verlopen

Het plaatsen van de torenkraan op het bouwterrein tussen de Zeedijk en de Geldersekade ten behoeve van de bouw van het nieuwe hotel van Vondel Hotels is op 18 en 19 juli voorspoedig verlopen.

De Zeedijk was tijdens de werkzaamheden gedeeltelijk afgesloten en het opbouwen van de torenkraan op het bouwterrein heeft natuurlijk de nodige hinder veroorzaakt. Dat is helaas onvermijdelijk bij bouwwerkzaamheden. 

Onder verantwoordelijkheid van bouwbedrijf De Nijs is gezorgd voor een veilige situatie en begeleiding van bezoekers en bewoners gedurende de opbouw van de kraan. NV Zeedijk dankt alle bewoners en bezoekers voor hun begrip en medewerking en de bouwers voor de goede en zorgvuldige uitvoering van deze bijzondere operatie. Wij wensen het bouwteam veel succes bij het vervolg van de bouwwerkzaamheden.

Bewoners en ondernemers kunnen voor meer informatie en contact over de bouw het mailadres in de informatiebrief van het Bouwteam Geldersekade gebruiken.

 

 

 

“I live here!”- Lokale campagne van, voor en door bewoners

“I live here”,  veel bewoners op de Wallen hebben het wel eens uit hun raam geroepen. Ze hangen briefjes op of zeggen bij overlast tegen bezoekers “I live here!” De gemeente wil deze boodschap extra ondersteunen met een lokale campagne die samen met een klankbordgroep van bewoners is ontwikkeld.

De bedoeling van deze campagne is om bezoekers er meer bewust van te maken dat er in het Wallengebied ook gewoon mensen wonen om rekening mee te houden. Veel bezoekers weten niet dat er mensen wonen, maar de ervaring leert dat ze hun gedrag aanpassen als ze hier actief op gewezen worden. Met foto’s van bewoners op ramen en deuren kunnen we dat effect versterken. De eerste uitingen verschijnen vanaf begin juni in het straatbeeld in het Wallengebied. NV Zeedijk, woningcorporatie De Key en 1012 Inc. dragen het initiatief een warm hart toe en stellen ramen en deuren beschikbaar voor campagne-uitingen. Er worden ook middelen ingezet als bierviltjes en posters in samenwerking met lokale horeca. Eind dit jaar worden de effecten onderzocht.

Getest

De campagne is vooraf uitgebreid op straat getest met als samenvatting van de uitkomsten: “Zet de campagne met een gerust hart in. Het zorgt ervoor dat de bewoners zich gesteund voelen. De bezoekers van het Wallengebied reageren positief op de campagne. De campagne leidt tot bewustwording en de intentie om het gedrag aan te passen.”  Een filmpje van buurtbewoners over de pretest is te vinden op http://www.thevoiceof1012.nl/

Meedoen

Bewoners van het Wallengebied worden in een bewonersbrief (PDF, 361 kB) gevraagd of ze willen ook aan bezoekers laten zien dat er op de Wallen wordt gewoond. Alle bewoners kunnen meedoen aan de lokale bewonerscampagne door op de foto te gaan en/of een raam of deur ter beschikking te stellen. Hoe meer mensen meedoen, hoe krachtiger het signaal is en hoe groter het effect. Aanmelden kan onder meer via communicatie.sdc@amsterdam.nl.

Informatiecentrum / buurthuis “I live here”

In de Lange Niezel 27 komt een tijdelijk informatiecentrum voor bezoekers over de buurt en over wonen op de Wallen in het bijzonder, om de boodschap van bewoners “I live here” extra kracht bij te zetten. Op de eerste verdieping komt een gratis ruimte voor activiteiten van buurtbewoners. Dit informatiecentrum / buurthuis is dus net als de boodschap “I live here” van, door en voor bewoners. Het kan alleen bestaan bij voldoende concrete inzet uit de buurt en wordt tijdelijk aangeboden door 1012 Inc. om te zien of dit levensvatbaar is.

Samenhang met andere maatregelen

De “I live here”-campagne is natuurlijk geen toverstaf waarmee alle overlast als sneeuw voor de zon verdwijnt. Het geeft bewoners een gezicht, maakt bezoekers ervan bewust dat er mensen wonen op de Wallen en is een van de vele maatregelen voor een leefbaarder Wallengebied, zoals het Binnenstad Offensief, regels voor rondleidingen, gerichte handhaving terrasoverlast, inzet van hosts, intensieve schoonmaak met o.a. de Wallenstofzuiger, het Voorzieningenbesluit tegen meer toeristenwinkels en natuurlijk de nieuwe campagne Enjoy & Respect.

Enjoy & Respect

De “I live here”-campagne is ontwikkeld in samenhang met de Enjoy & Respect-campagne van Amsterdam Marketing. Deze campagne richt zich op het vergroten van de bewustwording van wat wel en niet kan in Amsterdam. Beide campagnes vullen elkaar aan en versterken elkaar. Meer informatie vindt u op de website van I Amsterdam.

Beide campagnes zijn onderdeel van het programma Stad in balans, kijk voor meer informatie op de website.

Haringparty Zeedijk 2018

Haringparty Zeedijk 2018

Op woensdagmiddag 13 juni jl. vond de jaarlijkse haringparty plaats op de Zeedijk. Dankzij een groeiend aantal enthousiaste ondernemers van de Zeedijk en steeds meer deelnemers kan gezegd worden dat dit evenement  een vaste plek heeft veroverd op de Zeedijk!

Jaarlijks sponsort NV Zeedijk schalen met haring om deze uit te delen op straat. De overheerlijke Hollandse Nieuwe Haringen worden o.a. door Brigitte van de Haven van Texel uitgedeeld aan de mensen op de straat. Begeleid door shantykoren liet men het zich goed smaken.

Het was een zeer geslaagde en vooral gezellige haringparty. Op naar de Haringparty in 2019!

Het eerste nummer van Studio Armin van Zutphen Magazine

Nieuw Studio Armin van Zutphen Magazine

Studio Armin van Zutphen Magazine #1

 

En dan nu: Studio Armin van Zutphen Magazine. Ik vind internet zo vluchtig; alle berichten worden weer naar beneden geduwd door nieuwe, dus EUREKA: print! En hier is ie dan: het eerste nummer met mijn ontwerpen. Een blad gemaakt in samenwerking met allemaal lieve leuke en begaafde mensen.

En wat hou ik van de directeur van het Barbizon hotel die ons min of meer vrije hand gaf om het hotel te gebruiken als achtergrond voor mijn couture!

We hebben er zo’n lol in gehad dat nummer twee er zeker komt! Laat me weten wat jullie ervan vinden via de bekende kanalen. En kom eens langs in
mijn winkel.

Groeten en een dikke kus van Armin.

Bekijk hieronder de individuele pagina’s of download hier de volledige PDF.

Gezocht: vrijwilligers voor tijdelijk informatiecentrum “I live here” op de Wallen

De gemeente Amsterdam zoekt gastvrouwen en gastheren om bezoekers te ontvangen in het tijdelijk informatiecentrum “I live here” op de Wallen (Lange Niezel 27). Het gaat om de periode van mei t/m september 2018. We zoeken vrijwilligers voor twee teams: 1. een pool van gastvrouwen en gastheren die het leuk vinden om zo nu en dan een dagdeel (middag of avond) werkzaam te zijn in het informatiecentrum; 2. een klein kernteam van maximaal tien beheerders onder de hoede van Joep R. de Groot (oud-wijkagent Wallen) die naast het ontvangen van bezoekers als gastheer of gastvrouw ook de openstelling en het dagelijks (sleutel)beheer regelen. We streven naar twee koppels – een middagkoppel en avondkoppel – om het centrum open te stellen van 12.00 tot 22.00 uur, op reguliere museumdagen d.w.z. dinsdag t/m zondag. Voor een vrijwilligersvergoeding (standaard max. 4,50 euro per uur of onkostenvergoeding) wordt gezorgd. Ondernemers uit de buurt wordt gevraagd om in een maaltijd te voorzien.

Wat zijn de werkzaamheden?

 • Optreden als gastvrouw gastheer
 • Bezoekers ontvangen, informeren in lijn met kernboodschap “We live here” (afbeelding hieronder), wegwijs maken in de buurt
 • Activiteiten en overleggen in de vergaderruimte faciliteren waar nodig (mensen ontvangen en even de weg wijzen, helpen met koffie en thee)
  • Specifieke voor het kernteam dagelijks beheerders geldt aanvullend:
  • tenminste twee dagdelen per week werkzaam
  • tweewekelijks kernteamoverleg
  • sleutelbeheer, openen en afsluiten, belichting en video’s aan- en uitzetten voor deexpositie
  • contactpersoon politie, handhaving en hosts
  • ed.

Welke eigenschappen zijn hierbij belangrijk?

 • Het is belangrijk dat je bv. werkt, woont of hebt gewoond in de buurt zodat je kennis hebt van de buurt, er gevoel voor hebt en ook kunt omgaan met de verschillende type mensen die de buurt rijk is
 • Je vindt het leuk om met mensen om te gaan en ze te vertellen over het unieke karakter van de buurt
 • Je spreekt Engels
 • Je bent bereid om per keer een heel dagdeel (5 uur) vol te maken in het informatiecentrum.
 • Je onderschrijft de boodschap van de campagne zoals hieronder beschreven en draagt die boodschap graag uit. Het informatiecentrum gaat bijvoorbeeld niet over prostitutie maar over het unieke karakter van een historische buurt, met een bijzondere mix aan functies,met nadruk op de functie van woonbuurt.

Doe je mee?

Reageer dan uiterlijk dinsdag 24 april en meld je per mail aan bij Cor Vos (zie contactgegevens hieronder) voor de eerste vrijwilligersbijeenkomst op woensdag 25 april om 10.00 uur in de LangeNiezel 27. Geef hierbij aan waar je woont, hoeveel dagdelen je beschikbaar bent (aantal middagen/avonden per week of maand) en of je deel wil uitmaken van het kernteam beheerders.

Vragen?

Voor meer informatie: Cor Vos, communicatieadviseur gemeente Amsterdam, c.vos@amsterdam.nl, 06-10233728 Hieronder vind je meer informatie over de campagne en het informatiecentrum.

Lokale campagne “I live here”

Het informatiecentrum “I live here” is onderdeel van de lokale campagne “I live here”, die is ontwikkeld met bewoners. De bedoeling van deze campagne is om bezoekers er meer bewust van te maken dat er in het wallengebied ook gewoon mensen wonen om rekening mee te houden. Veel bezoekers weten dat niet, maar passen hun gedrag aan als ze erop gewezen worden. Met beeldmateriaal op straat willen we dat effect versterken. Er komen affiches op straat en bierviltjes en posters in horeca, met foto’s van echte bewoners die uitdragen: “I live here”. Kernboodschap die wordt uitgedragen:

 

Informatiecentrum “I live here” Lange Niezel 27
Het informatiecentrum levert een belangrijke bijdrage aan het uitdragen van de campagneboodschap “I live here” en het versterken van de sociale cohesie in de buurt. De begane grond wordt ingericht als huiskamer en expositieruimte, met informatie in woord en beeld over de bijzondere geschiedenis en het unieke karakter van de Wallen als oudste woonbuurt van Amsterdam. De ruimte op de eerste verdieping wordt beschikbaar gesteld aan diverse lokale overleggen en activiteiten en programmering van, voor en door bewoners. Randvoorwaarde voor de activiteiten is dat ze iets moeten bijdragen aan de leefbaarheid en de woongemeenschap van de Wallen. Hiermee biedt het informatiecentrum gelegenheid voor bewoners en ondernemers om elkaar te vinden in het gezamenlijk belang om de buurt levend te houden en uit te dragen dat men de woonfunctie en leefbaarheid van de Wallen belangrijk vindt. Als het informatiecentrum een succes blijkt, wordt bekeken wat er mogelijk is om het te laten voortbestaan.